The effect of the intervention dance program on the level of functional fitness and postural stability in elderly

Název česky Vliv tanečně-pohybové intervence na úroveň funkční zdatnosti a posturální stability u seniorů
Autoři

VACULÍKOVÁ Pavlína SKOTÁKOVÁ Alena KROPÁČOVÁ Sylvie GRMELA Roman

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://journals.muni.cz/studiasportiva/issue/view/952
Klíčová slova aging; dance; Senior fitness test; motor abilities; balance ability
Popis Hlavním cílem studie bylo zjištění vlivu 6měsíční tanečně-pohybového intervenčního programu na úroveň funkční zdatnosti a posturální stability u senior. Pohybový program se konal 3xtýdně a zahrnoval 60 cvičebních jednotek. Studie se zúčastnilo 60 seniorů (67.5±5.69 let), 30 z nich bylo součástí experimentální skupiny (váha: 70.32±13.59kg; BMI 25.95±3.79 kg/m2), 30 tvořilo skupinu kontrolní (váha: 76.93±15.45kg; BMI 27.06±3.88 kg/m2). K určení úrovně funkční zdatnosti byly použity 3 dílčí testy testové baterie Senior fitness test (8 Foot up and Go test, 6 Min Walk test, Chair Stand test); úroveň posturální stability byla zjišťována metodou statické posturografie v jedné pozici. Taneční intervenční program vedl u experimetnální skupiny k nárůstu úrovně dynamické rovnováhy, hbitosti a rychlosti reakce (zjišťováno pomocí 8 Foot up and Go test). Tento rozdíl byl statisticky významný také vzhledem k výsledku výstupního měření ve srovnání s kontrolní skupinou (p=0.01). Výsledky ostatních měřených parametrů nebyly statisticky významné. Hodnoty věcné významnosti (Cohenovo d) reflektují nízkou (8 Foot up and Go test, 6 Min Walk test) nebo střední hodnotu (Chair Stand test) efektu tanečně-pohybové intervence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info