Development of a questionnaire focused on sports coaches learning

Název česky Konstrukce dotazníku zaměřeného na učení sportovních trenérů
Autoři

ROČEK Michal JŮVA Vladimír JAKUBCOVÁ Kateřina

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://journals.muni.cz/studiasportiva/issue/view/2451/651
Doi http://dx.doi.org/10.5817/StS2023-1-8
Klíčová slova coaching knowledge transfer; informal coach education; peer-to-peer learning; mentoring; professional sharing
Popis Trenérství tvoří náročnou sociální, pomáhající a pedagogickou profese. Výzkumná zjištění ukazují, že pro profesní rozvoj trenéra je klíčové nejen jeho absolvované trenérské formální vzdělání, ale především komplexní výsledky jeho celoživotního učení. Náš příspěvek si proto klade za cíl vytvořit výzkumný nástroj – dotazník, který identifikuje podstatné okolnosti celoživotního učení trenérů. Koncepce dotazníku vychází z výsledků mezinárodních empirických studií, jež se zaměřují na vzdělávání a učení se trenérů. Tato východiska ukazují, že v procesu celoživotního vzdělávání trenérů hrají zásadní roli následující oblasti: (1) osobní sportovní a trenérská zkušenost, (2) reflexe (sebereflexe) této zkušenosti, (3) profesní sdílení trenérských zkušeností, (4) mentoring a (5) dostupné a srozumitelné informační zdroje pro učení trenérů. Na základě výše uvedených principů jsme připravili pracovní verzi dotazníku, který jsme koncipovali tak, aby vyhovoval široké škále trenérů (různé sporty a věkové skupiny, rekreační a výkonnostní sport, začátečníci i zkušení trenéři atd.). První etapa ověřování návrhu dotazníku vycházela z jeho expertního posouzení, druhá fáze se opírala o výsledky rozhovorů se šesti trenéry. Revidovaný dotazník jsme následně převedly do elektronické podoby a jeho funkčnost ověřili v rámci pilotní studie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info