Informace o projektu
Jak se sportovní trenérky a trenéři učí trénovat (JASTRUT)

Kód projektu
MUNI/A/1173/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Trenérství patří mezi náročné sociální, pomáhající a pedagogické profese. Pozornost se proto oprávněně věnuje hlavně licenčnímu trenérskému vzdělávání, které má zajistit adekvátní přípravu pro její vykonávání, a jež se často vymezuje jako proces, v němž se budoucí či současní trenéři učí trénovat. Četné, zejména zahraniční, výzkumy však dokumentují, že v potřebné trenérské profesní gradaci sehrává vedle formálního (licenčního) vzdělávání stále významnější úlohu také vzdělávání neformální. Výzkumné nálezy dále dokládají, že zejména u špičkových trenérů se na jejich excelentním výkonu nepodílí pouze jejich absolvované trenérské vzdělávání, ale že jde o komplexní resultáty jejich celoživotního učení. Cílem projektu je proto identifikovat průběh, rysy a potenciální problémy v procesu celoživotního učení vybraných sportovních trenérek a trenérů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info