Antické gymnasion jako prostor celoživotního učení

Autoři

JŮVA Vladimír

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Celoživotní Vzdělávání
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://doi.org/10.11118/lifele20231302103
Doi http://dx.doi.org/10.11118/lifele20231302103
Klíčová slova antiquity; lifelong learning; adult education; adult learning; non-formal education; informal learning
Popis Starověkému gymnasiu, symbolu helénské kultury, se v oborné literatuře věnuje stálá pozornost. I dnes však převládá tradiční interpretace, jež gymnasion chápe jako sekundární školu propojenou se sportovišti, a opomíjí jeho další funkce, včetně podpory celoživotního učení. Cílem studie je proto rozšířit interpretaci antického gymnasia, a především přiblížit jeho význam pro vzdělávání a učení se dospělých. Vzhledem k absenci informací v andragogice o významu gymnasií pro vzdělávání dospělých studie vychází z archeologických, historických a epigrafických zdrojů a z analýz antického sportu, ve kterých k inovovaným reflexím gymnasia metodologicky přispěl zejména prostorový obrat konce 20. století. Text vymezuje terminologické, chronologické a teritoriální aspekty antického gymnasia a reflektuje oblasti jeho zúžené interpretace. Sumarizuje funkce gymnasia a přibližuje zvláště ty, jež souvisely se vzděláváním dospělých. Gymnasion se dále charakterizuje jako antický interakční prostor, jenž podporoval učení se dospělých. Poslední oddíl připomíná pracovníky gymnasií z hlediska jejich aktivit, jež iniciovaly neformální vzdělávání dospělých. Závěrem proto můžeme gymnasion interpretovat jako instituci formálního vzdělávání mládeže a současně jako zařízení vzdělávání a učení se dospělých – jako komplexní interakční prostor celoživotního učení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info