Informace o projektu
Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.3.00/20.0044 (kod CEP: EE2.3.20.0044)
Období řešení
6/2011 - 5/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je zaměřen na vytvoření vědeckého týmu v čele s reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně provozovávání pohybové aktivity a tělesné zdatnosti různých věkových skupin v ČR. Cílů definovaných v projektu bude dosaženo prostřednictvím:

  • Vytvoření nového, vysoce kvalitního výzkumného týmu z řad odborníků MU v Brně
  • Reintegrace českého vědce působícího v zahraničí
  • Navázání spolupráce s odbornými zahraničními institucemi
  • Zjištění úrovně pohybových aktivit (dotazníkové šetření na velkém vzorku populace – řádově tisíce respondentů) a zdatnosti (terénní šetření úrovně zdatnosti u desítek až stovek zástupců vzorku zkoumané populace) u vybraných skupin populace ČR
  • Navržení východisek a tvorba metodických materiálů vedoucích ke snížení pohybové inaktivity pro jednotlivé skupiny zkoumané populace (např. i pro oblast školství…)
  • Vytvoření publikace mapující pohybovou aktivitu a úroveň zdatnosti v ČR
  • Vzdělávání pracovníků vědeckého týmu na odborných konferencích a workshopech
  • Pořádání osvětových akcí (popularizace vědy) pro laickou veřejnost.

Publikace

Počet publikací: 76


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info