Pilotní ověření izokinetického intervenčního programu u pacientek trpících II. stadiem kyčelní osteoartritidy (TEP-IZO)

Kód projektu
MUNI/A/1396/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Kyčelní osteoartritida je nejběžnějším důvodem pro operaci kyčle (1). Středně těžká až těžká osteoartritida je předpokládána u 3,1 % populace ve věku 65 – 74 let (2). Vzhledem k prodlužující se délce života přibývá seniorů, tudíž lze předpokládat, že dojde i k nárůstu počtu pacientů. K 31.12.2013 bylo v ČR evidováno 2 857 856 seniorů. (CSSZ online, 30.3. 2015), což v přepočtu reprezentuje 88 594 rizikových pacientů s předpokladem středně těžké, až těžké kyčelní osteoartritidy.
Problematika kyčelní osteoartritidy přináší problém pro jednotlivce tak pro celou společnost v podobě výrazné ekonomické zátěže potřebné pro sociální a zdravotní péči. Vzhledem ke stárnutí populace se očekává, že ekonomické zátěž bude stále větší. (3). Studie prokázaly, že intervenční program založený na posílení oslabených svalů snižuje bolest zlepšit fungování kloubu a zvýšit kvalitu života pacientů trpících kyčelní osteoartritidou (4) a stejně tak pacientů po TEP (5,6)
Výrazné omezení pohybové aktivity způsobené bolestí v době, kdy pacient čeká na operaci a doba strávená pooperační hospitalizací způsobuje výrazný pokles svalové hmoty (7,8), svalové síly (9) a celkové funkce svalů (10). Atrofie svalů má významný dopad na klinický předoperační a pooperační stav a kvalitu života pacientů, neboť vede ke zhoršení jejich mobility a následně pak soběstačnosti. Doba a kvalita rehabilitace je klíčová pro následující soběstačnost a mobilitu pacientů a jejich návratu do aktivního života.
Pacientům po operaci, převážně starším lidem ve věku (65 – 75 let), se nedaří získat svalovou sílu, jakou měli před operací pohybového aparátu a tím ztrácí schopnost se sami o sebe postarat. (11 – 13).
Silový trénink napomáhá zlepšit sílu a motorickou výkonnost u zdravých seniorů (14, 15). Silový trénink realizovaný po dobu 6-8 týdnů (16) nebo až po dobu 6 měsíců po operaci kyčle, výrazně zvýší svalovou sílu. Vzhledem k tomu, že svalová síla poklesne zhruba o 4% denně, v průběhu prvního týdne kdy je pacient neschopen pohybu, (9), je z tohoto důvodu velmi důležité začít fyzický trénink co nejdříve po operaci.
Navzdory těmto doporučením vědeckých týmů (3) je nutné zlepšit efektivitu léčebných cvičení – silového tréninku pacientů s OA. Rešerše literatury provedená Fransonem (2009) poukazuje na značný nedostatek kvalitních studií zabývajících se silovým tréninkem pacientů trpících kyčelní osteoartritidou.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info