Informace o projektu
Pilotní ověření izokinetického intervenčního programu u pacientek trpících II. stadiem kyčelní osteoartritidy (TEP-IZO)

Kód projektu
MUNI/A/1396/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Kyčelní osteoartritida je nejběžnějším důvodem pro operaci kyčle (1). Středně těžká až těžká osteoartritida je předpokládána u 3,1 % populace ve věku 65 – 74 let (2). Vzhledem k prodlužující se délce života přibývá seniorů, tudíž lze předpokládat, že dojde i k nárůstu počtu pacientů. K 31.12.2013 bylo v ČR evidováno 2 857 856 seniorů. (CSSZ online, 30.3. 2015), což v přepočtu reprezentuje 88 594 rizikových pacientů s předpokladem středně těžké, až těžké kyčelní osteoartritidy.
Problematika kyčelní osteoartritidy přináší problém pro jednotlivce tak pro celou společnost v podobě výrazné ekonomické zátěže potřebné pro sociální a zdravotní péči. Vzhledem ke stárnutí populace se očekává, že ekonomické zátěž bude stále větší. (3). Studie prokázaly, že intervenční program založený na posílení oslabených svalů snižuje bolest zlepšit fungování kloubu a zvýšit kvalitu života pacientů trpících kyčelní osteoartritidou (4) a stejně tak pacientů po TEP (5,6)
Výrazné omezení pohybové aktivity způsobené bolestí v době, kdy pacient čeká na operaci a doba strávená pooperační hospitalizací způsobuje výrazný pokles svalové hmoty (7,8), svalové síly (9) a celkové funkce svalů (10). Atrofie svalů má významný dopad na klinický předoperační a pooperační stav a kvalitu života pacientů, neboť vede ke zhoršení jejich mobility a následně pak soběstačnosti. Doba a kvalita rehabilitace je klíčová pro následující soběstačnost a mobilitu pacientů a jejich návratu do aktivního života.
Pacientům po operaci, převážně starším lidem ve věku (65 – 75 let), se nedaří získat svalovou sílu, jakou měli před operací pohybového aparátu a tím ztrácí schopnost se sami o sebe postarat. (11 – 13).
Silový trénink napomáhá zlepšit sílu a motorickou výkonnost u zdravých seniorů (14, 15). Silový trénink realizovaný po dobu 6-8 týdnů (16) nebo až po dobu 6 měsíců po operaci kyčle, výrazně zvýší svalovou sílu. Vzhledem k tomu, že svalová síla poklesne zhruba o 4% denně, v průběhu prvního týdne kdy je pacient neschopen pohybu, (9), je z tohoto důvodu velmi důležité začít fyzický trénink co nejdříve po operaci.
Navzdory těmto doporučením vědeckých týmů (3) je nutné zlepšit efektivitu léčebných cvičení – silového tréninku pacientů s OA. Rešerše literatury provedená Fransonem (2009) poukazuje na značný nedostatek kvalitních studií zabývajících se silovým tréninkem pacientů trpících kyčelní osteoartritidou.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info