Informace o projektu
Verifikace evaluačních nástrojů motoriky u dětí s poruchou autistického spektra

Kód projektu
MUNI/A/1534/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Klíčová slova
Verifikace evaluačních nástrojů motoriky u dětí s poruchou autistického spektra

Porucha autistického spektra (PAS) je neuro-vývojová pervazivní multifaktoriální spektrální porucha neznámé etiologie, při níž jsou narušeny významně také motorické kompetence a motorický vývoj. Vzrůstající prevalence v ČR i celosvětově a nejrychleji rostoucí trend ze všech diagnostikovaných vývojových poruch si žádá další výzkum v této oblasti. Motorické kompetence hrají klíčovou roli ve vývoji dětí s PAS. Možnost včasné diagnostiky, evaluace a aplikace vhodných intervenčních programů zásadně ovlivňuje kvalitu jejich života. Užití adekvátních hodnotících technik je stěžejním východiskem.
Cílem projektu je verifikovat mezinárodně používané standardizované techniky a ověřit jejich platnost v kontextu praxe v ČR, v českém jazyce a českém socio-kulturním prostředí. Výzkum bude realizován užitím diagnostických standardizovaných metod pro hodnocení motorických kompetencí – konkrétně se jedná o hodnocení hrubé motoriky Test of Gross Motor Development, 3. edice, s pořízením fotografií a videozáznamů z testování, pro opakovatelnou analýzu a možnost dalších kvalitativních hodnocení motorických kompetencí. Předpokládáme začlenění populace ve věkovém rozmezí 7-10 let z organizací,hnutí a sdružení, orientovaných specificky na kvalitu života osob s PAS, PAS point, z.ú., České hnutí Speciálních olympiád, NAUTIS,z.ú.(APLA). Předpokládaný počet probandů je 30.
Mezi dílčí cíle projektu patří také ověření managementu, postupů, komunikačních a motivačních kanálů pro značně heterogenní spektrum specifické populace s podtržením individuálních rozdílů. Dalším výsledkem budou manuály, k užití zejména v pedagogickém prostředí, v rodinách a v poradnách, zaměřujících se na osoby s PAS.
Očekáváme, že projekt přinese nové pohledy na testování motoriky dětí s PAS a přispěje k sumarizaci dat a podkladů pro vytvoření unikátního standardizovaného evaluačního motorického testu, cíleného pro děti s PAS ve věku 7- 10 let. Výsledky budeme publikovat v recenzovaných časopisech a na konferencích. Pro praxi vzniknou manuály, k užití zejména v pedagogickém prostředí, v rodinách a v poradnách, zaměřujících se na osoby s PAS. Jejich prezentace proběhne v rámci workshopu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info