Internet of Things as support of youth physical activates

Logo poskytovatele
Kód projektu
2021-1-SK02-KA210-YOU-000033939
Období řešení
11/2021 - 10/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Spolupracující organizace
Slovenské športové inovačné centrum

Organizacia sa zameriava na vhodné aplikovanie a využívanie moderných digitálných nástrojov a systémov v oblasti pohybových aktivít a športu. Získava informácie z domáceho a medzinárodného prostredia za účelom ich vhodnej prezentácie a intrepretácie procesov a postupov digitálnej transformácie v oblasti pohybu a pohybových činností ktoré vedú k prevencií zdravi ako aj vhodného aplikovania v sociálných intrekacií´ách používateľov moderneých digitálných nástrojov.
https://www.ssic.sk/erasmus-plus/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info