Akademický senát FSpS MU projednal aktuální situaci způsobenou COVID-19

2. 4. 2020

Bez popisku

Na zasedání Akademického senátu Fakulty sportovních studií MU dne 31. března 2020 byl na návrh senátora Jana Nováka projednán bod o aktuální situaci způsobené COVID-19. 

Akademický senát Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity považuje za důležité se v této komplikované době vyjádřit prostřednictvím usnesení, ve kterých:

Podporuje děkana PhDr. Jana Cacka, Ph.D. v potřebných opatřeních pro zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19.

  1. Děkuje všem studentům a zaměstnancům FSpS MU, kteří se zapojili do dobrovolnické činnosti, její koordinace nebo do dalších činností pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19.
  2. Vyzývá studenty k součinnosti s vedením a zaměstnanci FSpS MU při řešení aktuální situace týkající se pandemie COVID-19, zejména k plnění náhradních studijních povinností a respektování příslušných předpisů a dalších vnitřních aktů.
  3. Vyzývá vyučující a ostatní příslušné zaměstnance FSpS MU k přijetí takových opatření, která zajistí v období pandemie COVID-19 kvalitní distanční výuku studentům v souladu s možnostmi daného předmětu.

Milena Strachová
Předsedkyně AS FSpS MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info