Díky akademickým mobilitám se můžeme učit i v zahraničí

V posledním týdnu podzimního zkouškového období navštívil dr. Tomáš Hlinský z katedry sportovního výkonu a diagnostiky FSpS MU nizozemskou Hogeschool Inholland – University of Applied Sciences v Haarlemu, kde měl několik workshopů na téma výživy pro studující oblasti sportovních věd.

27. 2. 2024

Bez popisku

„Učitelskou mobilitu programu Erasmu+ považuji za skvělou příležitost umožňující vycestovat do zahraničí, navštívit partnerskou univerzitu a poznat nové kolegy a studující. Současně tato forma mobility představuje důležitou profesní zkušenost v oblasti rozvoje anglického jazyka, sdílení dobré praxe v oblasti vědecko-výzkumné a pedagogické či internacionalizaci a navázání důležitých kontaktů pro budoucí spolupráci. Bylo velice zajímavé sdílet zkušenosti a znalosti z výživy a výživové praxe v práci s běžnou populací či sportovci s nizozemskými kolegy a studujícími, reagovat na jejich dotazy a rozvíjet diskusi na témata týkající se role výživy ve zdraví člověka, historického a evolučního kontextu výživy, zpracování potravin a kuchařských dovedností ve vztahu ke kvalitě stravovacích zvyklostí či doplňků stravy a mnoho dalších témat. Pozitivní zpětnou vazbou pro mě byl na první pohled velký zájem studujících o tuto tématiku a diskuse nad rámec alokované výuky i po skončení workshopů.

Příjemným zjištěním pro mě bylo pozorovat funkčnost konceptu výuky orientované na žáka nikoli na učitele ve velmi flexibilním prostředí (odklon od frontálního způsobu výuky je na této univerzitě již dlouholetou zkušeností). Řada výukových místností nebyla koncipována klasicky seřazením lavic před výukovou tabulí (připomínající hlediště), ale v prostorách učebny se nacházely různé tvary stolů volně v prostoru umožňující sezení studujících v kruhu po menších skupinkách. Smíšená forma výuky (tzv. blended), ve které se kombinuje představení problematiky a vysvětlení základních konceptů (od učitele ke studujícím) s projektovým učením (studentská skupinová práce) a následnou diskusí výstupů skupinové práce v celé skupině, byla nejčastější formou výuky. Výuka tedy probíhala výhradně formou seminářů, kde se kombinovaly aspekty přednášky a praktické seminární výuky. Snaha zařadit tuto formu výuky do našeho prostředí se diskutuje již nějakou dobu a jedná se o prvek plánovaný do nově připravovaných studijních programů. Slyšet, jak tento přístup funguje v řadě západních a severských zemích od mých kolegů, bylo již dlouho silnou motivací zařadit tento způsob výuky i u nás. Avšak vidět na vlastní oči, jak tento přístup funguje v praxi, a zejména mluvit přímo se zúčastněnými, bylo příjemným potvrzením toho, že jsme v našich plánech na správné cestě a neděláme chybu, když se o tento způsob výuky snažíme i v současných studijních programech. Mým pobytem na univerzitě v Haarlemu mě provázel Kris Zwemmer (na fotografii vlevo) a jeho přístup k výuce, ve které upřednostňuje metodu „převrácené třídy“ (tzv. flipped classroom) byl rovněž velmi motivujícím momentem, kde orientace na studenta byla ještě více zdůrazněna. Bylo skvělé pozorovat kompetence tamějších studentů a studentek získané díky tomuto konceptu výuky – schopnost komunikovat, pracovat a kooperovat ve skupině, kriticky přemýšlet nad zadaným problém, samostatně problematiku nastudovat, poskytnout návrh řešení a prezentovat jej před třídou, případně diskutovat připomínky a dotazy.

Učitelská mobilita ale nabízí i možnost lépe poznat zahraniční zemi. Nemohl jsem proto odolat a nevyzkoušet cyklistickou kulturu jízdou na kole k moři u městečka Zandvoort. Nesměla chybět ani návštěva nedalekého hlavního města Amsterdamu a jeho muzeí jako je Rijksmuseum, kde je k vidění Rembrandtova Noční hlídka, nebo museum Moco, kde jsou aktuálně k vidění některá díla umělce Banksyho. Z místní kuchyně je pak potřeba vyzkoušet masové (tzv. Bitterballen) a houbové krokety, fermentovanou zeleninu, všudypřítomné belgické hranolky, pokrmy z mořských ryb a plodů či místní pivo přímo z Haarlemu, kde se upřednostňuje dnes natolik populární svrchní kvašení.

Na závěr nezbývá, než podpořit všechny, kdo by možnosti učitelské mobility chtěli využít. Pokud jen trochu uvažujete o návštěvě zahraniční univerzity, pak vřele doporučuji podpory Erasmus+ využít. Jedná se o nezapomenutelné zážitky, zkušenosti a možnosti, jak vytvořit nové partnerské vztahy a přátelství v zahraničí.“

Mgr. Tomáš Hlinský, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info