Koncepce rozvoje univerzitního sportu na MU (2021–2025)

Koncepce rozvoje univerzitního sportu na MU je strategickým dokumentem vytvořeným na základě analytických podkladů, které zpracovali odborníci z Fakulty sportovních studií s využitím svých odborných znalostí a zkušeností v oblasti sportu a pohybové aktivity.

26. 3. 2022

Bez popisku

Sport a pohybová aktivita jsou základními složkami prevence nemocí a podpory zdraví. Pravidelný pohyb má přímý vliv na kvalitu života, snižuje riziko nemocí a obecně zlepšuje fyzickou i psychickou kondici. Proto je vytváření podmínek pro pohybové aktivity všech skupin obyvatelstva jedním z úkolů státní politiky v oblasti sportu. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji školního a univerzitního sportu, protože rozvoj zdravých pohybových návyků v mladém věku umožní zodpovědný přístup k pohybovým a sportovním aktivitám i v dospělosti.

Masarykova univerzita má již od počátku své existence mimořádný přístup k pohybové aktivitě svých studentů. V současné době každý student prezenčního bakalářského a pětiletého  magisterského studia musí během svého studia absolvovat minimálně dva předměty tělesné výchovy. Masarykova univerzita se v oblasti tělesné výchovy kontinuálně rozvíjí – zlepšuje podmínky pro sport studentů, rozšiřuje nabídku sportů, stará se o pohybovou aktivitu svých zaměstnanců a investuje do nových sportovních zařízení. V roce 2010 byl například uveden do provozu nový sportovní areál Kampus-Bohunice, čímž došlo k výraznému zlepšení podmínek pro sport a pohybovou aktivitu studentů a zaměstnanců. Zároveň je Masarykova univerzita jediná brněnská vysoká škola, která má fakultu zaměřenou výhradně na vědy o sportu – Fakultu sportovních studií.

Koncepce rozvoje univerzitního sportu na MU je strategickým dokumentem vytvořeným na základě analytických podkladů, které zpracovali odborníci z Fakulty sportovních studií s využitím svých odborných znalostí a zkušeností v oblasti sportu a pohybové aktivity. Koncepce stanovuje vize a specifické cíle, na jejichž základě jsou definovány tři prioritní oblasti – vlastní sportovní infrastruktura, sport studentů a sport zaměstnanců. Strategické cíle označují, k čemu má v prioritních oblastech koncepce přispívat. Také jsou stanoveny specifické cíle a rozpracovány konkrétní návrhy, jak těchto cílů dosáhnout. Důležitou částí koncepce je indikátorová soustava, pomocí níž lze průběžně sledovat a monitorovat pokrok plnění cílů a záměrů Koncepce rozvoje univerzitního sportu na MU.

Koncepce rozvoje univerzitního sportu na MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info