Konference „Bezpečnostní a ozbrojené složky České republiky“

Díky stálému zájmu rozvíjet obory Speciální edukaci bezpečnostních složek (SEBS) a Aplikované sportovní edukace bezpečnostních složek (ASEBS) na Fakultě sportovních studií MU byl dne 14. 1. 2022 pořádán II. ročník konference s názvem „Bezpečnostní a ozbrojené složky České republiky“.

17. 1. 2022 Martin Bugala

Bez popisku

Kolegové z oddělení úpolů opět pozvali elitní členy z řad Armády České republiky, Policie České republiky, Vojenské policie České republiky, Celní správy a Vězeňské služby České republiky, se kterými řešili možné inovace z pohledu oborů SEBS a ASEBS. Dále pak vzdělávací a výzkumnou činnost mající za následek zkvalitňovaní našich absolventů ucházející se o pracovní pozice a jedinců už přímo pracující ve zmíněných bezpečnostních či ozbrojených složkách. Konference nebyla pouze jen na teoretické bázi. Uskutečnili jsme i praktický workshop, kde byl prezentován nový koncept s názvem: „Rozvoj pohybových a střeleckých činností jednotlivce“. Na workshopu si účastníci konference mohli zkusit aktuální didaktické trendy v oblasti výcviku ve jmenovaných oblastech. Dle výpovědí účastníků jsme opět ukázali, že v oblasti vzdělávání bezpečnostních a ozbrojených sborů jsme na špičce, a to jak po stránce teoretické, tak i praktické.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info