Máme za sebou první ročník kurzu Univerzity třetího věku

S koncem jarního semestru jsme ukončili první ročník dvouletého kurzu Zdraví je v pohybu, který je zcela unikátní v systému vzdělávání U3V na MU. Jako první, a zatím jediná fakulta MU, jsme připravili samostatný ucelený vzdělávací program pro seniory, který je kombinací teoretických přednášek zaměřených na zdraví v kontextu stárnutí a praktických cvičení. Účastníci budou znát principy fungování lidského těla v období stárnutí a možnosti adekvátní pohybové aktivity cílené na udržení případně zlepšení kvality života. Tento kurz byl vyprodán do 30 minut a ještě tentýž den bylo zapsáno 50 náhradníků. To nás lektory, hned od samého začátku, silně motivovalo.

24. 5. 2023 Lenka Svobodová

Bez popisku

Od prvních hodin bylo zřejmé, že vstupní úroveň vědomostí i fyzické zdatnosti účastníků kurzu je na vysoké úrovni. Dnes má všech 43 účastníků velmi dobré znalosti z anatomie, fyziologie, výživy, farmakologie, a ergonomie. Naučili se také individuálně sestavit pohybový program tak, aby byl v kontextu aktuálního zdravotního stavu i prožitku. Zajímavými tématy byla například i bezpečnost na internetu, umělá inteligence nebo otázka sexuality v seniorském věku. Dle ohlasů účastníků se nám program prvního ročníku povedl. Kriticky přiznáváme, že prostor ke zlepšení máme a to hlavně v oblasti organizační (zpřístupníme přednáškové místnosti externím lektorům a pokusíme se změnit čas vytírání podlahy J).

Velmi ráda bych poděkovala kolegyni Zorce Svobodové za spolupráci při přípravě i realizaci kurzu, všem zapojeným akademikům, odborníkům z praxe, panu proděkanu Struhárovi, zapojeným studentům, oddělení celoživotního vzdělávání vedeném Mgr. Kalnou, oddělení vnějších vztahů vedeném Mgr. Kašíkovou a v neposlední řadě vedoucímu katedry HEALTH dr. Vespalcovi.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info