Máme za sebou první ročník kurzu Univerzity třetího věku

S koncem jarního semestru jsme ukončili první ročník dvouletého kurzu Zdraví je v pohybu, který je zcela unikátní v systému vzdělávání U3V na MU. Jako první, a zatím jediná fakulta MU, jsme připravili samostatný ucelený vzdělávací program pro seniory, který je kombinací teoretických přednášek zaměřených na zdraví v kontextu stárnutí a praktických cvičení. Účastníci budou znát principy fungování lidského těla v období stárnutí a možnosti adekvátní pohybové aktivity cílené na udržení případně zlepšení kvality života. Tento kurz byl vyprodán do 30 minut a ještě tentýž den bylo zapsáno 50 náhradníků. To nás lektory, hned od samého začátku, silně motivovalo.

24. 5. 2023 Lenka Svobodová

Od prvních hodin bylo zřejmé, že vstupní úroveň vědomostí i fyzické zdatnosti účastníků kurzu je na vysoké úrovni. Dnes má všech 43 účastníků velmi dobré znalosti z anatomie, fyziologie, výživy, farmakologie, a ergonomie. Naučili se také individuálně sestavit pohybový program tak, aby byl v kontextu aktuálního zdravotního stavu i prožitku. Zajímavými tématy byla například i bezpečnost na internetu, umělá inteligence nebo otázka sexuality v seniorském věku. Dle ohlasů účastníků se nám program prvního ročníku povedl. Kriticky přiznáváme, že prostor ke zlepšení máme a to hlavně v oblasti organizační (zpřístupníme přednáškové místnosti externím lektorům a pokusíme se změnit čas vytírání podlahy J).

Velmi ráda bych poděkovala kolegyni Zorce Svobodové za spolupráci při přípravě i realizaci kurzu, všem zapojeným akademikům, odborníkům z praxe, panu proděkanu Struhárovi, zapojeným studentům, oddělení celoživotního vzdělávání vedeném Mgr. Kalnou, oddělení vnějších vztahů vedeném Mgr. Kašíkovou a v neposlední řadě vedoucímu katedry HEALTH dr. Vespalcovi.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info