Na školách proběhne testování tělesné zdatnosti žáků

Česká školní inspekce na včerejší tiskové konferenci oznámila, že v říjnu a listopadu 2022 proběhne testování tělesné zdatnosti žáků ve 3. a 7. ročnících základních škol a 2. ročnících středních škol (a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií). Tiskové konference se za Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity zúčastnil i proděkan pro strategii a rozvoj Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. spolu se zástupci Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

 

27. 7. 2022

Bez popisku

Oznámené testování proběhne pomocí měření sady motorických testů podle metodiky, kterou pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s třemi výše zmíněnými fakultami a vybranými pracovišti dalších českých vysokých škol.

Měřena bude vždy sada čtyř motorických testů, které zohledňují věková specifika žáků, a částečně se proto v případě žáků základních a středních škol liší. V případě žáků 3. a 7. ročníků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) půjde konkrétně o skok daleký z místa, leh-sedběh 4x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh. V případě žáků 2. ročníků středních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) půjde konkrétně o skok daleký z místa, leh-sed, shyb (chlapci) / výdrž ve shybu (dívky) a vytrvalostní člunkový běh. Žáky budou testovat sami učitelé tělesné výchovy, kteří budou proškoleni Českou školní inspekcí.

Tělesná zdatnost a její úroveň je jedním z celosvětově ukotvených zdravotních parametrů, přičemž Česká republika trpí dlouhodobou, nyní více než třicetiletou, absencí relevantního zdroje informací o stavu tělesné zdatnosti žáků. Také v kontextu sledování dopadů pandemie nemoci covid-19 je pak důležité monitorovat vedle dopadů do znalostí a dovedností i rovinu tělesné zdatnosti žáků. Záměrem naopak není na základě získaných dat školy nebo jednotlivé žáky jakkoli hodnotit, ani ze získaných dat cokoli usuzovat o úrovni tělovýchovného vzdělávání ve školách. Cílem je získat relevantní data a informace o tělesné zdatnosti žáků pro následnou podporu pohybového a tělovýchovného vzdělávání v České republice a současně poskytnout školám vhodný nástroj k autonomním autoevaluačním aktivitám v oblasti pohybových dovedností.

Celou zprávu České školní inspekce můžete stáhnout níže.

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info