Návštěva Univerzity v Pécsi

Zástupci FSpS, PřF a FaF MUNI navštívili Univerzitu v Pécsi v rámci konsorcia evropských univerzit EDUC.

30. 9. 2022

Bez popisku

Proděkan pro vnější vztahy Fakulty sportovních studií doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. a vedoucí oddělení fyzioterapie FSpS Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. spolu s proděkanem pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci Farmaceutické fakulty prof. PharmDr. Karlem Šmejkalem, Ph.D. a referentkou pro zahraniční vztahy Přírodovědecké fakulty Bc. Kristýnou Bajgarovou navštívili v tomto týdnu maďarskou Univerzitu v Pécsi v rámci partnerství MU v síti EDUC.

Cílem návštěvy bylo rozšířit existující spolupráci mezi univerzitami o oblast sportovních věd, zejména co se týče zahraničních mobilit studentů fyzioterapie. Součástí bylo navázání bližších vztahů mezi Fakultou sportovních studií MUNI a Faculty of Health Sciences Univerzity v Pécsi v oblasti mobilit studentů fyzioterapie.

Bez popisku

UNIVERZITA V PÉCSI FACULTY OF HEALTH SCIENCES


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info