Návštěva ze ZŠ Šlapanice

V lednu 2022 oslovila naši fakultu ZŠ Šlapanice, konkrétně děti ze 7. D prostřednictvím třídní učitelky Mgr. Dagmar Zacharové – naší absolventky programu učitelství tělesné výchovy. Obrátili se na nás s prosbou o vytvoření obsahu jejich adaptačního kurzu. A my jsme s radostí souhlasili!

7. 4. 2022 Marcela Janíková

Bez popisku

Děti si za tímto účelem samy podaly miniprojekt na Jihomoravský kraj, kde mimo jiné stálo, že pomocí tohoto programu chtějí stmelit znovu celou jejich třídu, protože kvůli dlouhému lock-downu se třída jeví dost problémová. Dalším jejich požadavkem bylo zaměřit program na sportovní hry, ekologii a badatelství, a to vše nejlépe v přírodě.

Naše spolupráce začala 22. března 2022, kdy téměř celý ročník učitelství tělesné výchovy přivítali sedmáci přímo u nich ve škole ve Šlapanicích. Seznámili nás s jejich konkrétními požadavky, představami a přáními, jak by měl adaptační kurz probíhat. Pan ředitel nás také provedl krásnými prostorami celé školy.

Spolupráce pokračovala 5. dubna 2022, kdy několik sedmáků navštívilo naši fakultu. Zúčastnili se přednášky šité jim na míru a prohlídli si prostory fakulty. Studující FSpS v této době pilně připravují program. Nejen v oblasti ekologie využívají někteří z nich i svůj druhý studijní program – biologii, kterou studují na PdF MU. Někteří studenti a studentky dokonce projevili zájem realizovat s dětmi jejich adaptační kurz. Všem našim studujícím patří velké díky nejen za přípravu kurzu, ale i za to, že naši fakultu velmi dobře reprezentují v prostředí škol.

Osobně jsem ráda, že tento program odstartoval užší spolupráci mezi fakultou a školami, o kterou se již delší dobu snažíme a v našich snahách budeme i dále pokračovat.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info