Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se

V květnu letošního roku, na Atletickém stadionu VUT Pod Palackého vrchem v Brně, se slavné heslo zakladatele moderních olympijských her Pierra de Coubertina doslova proměnilo v živou realitu. Studenti Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity již po sedmé připravili jedinečnou kulisu pro Regionální hry – Českého hnutí speciálních olympiád, určené pro osoby s mentálním postižením. Tradičně se sportovci utkávají na moderním atletickém stadionu v Králově Poli, který poskytuje výborné podmínky pro sportovce, ale také vytváří příznivé prostředí. Díky tomu jsou sportovci schopni soutěžit na nejvyšší úrovni.

21. 7. 2023 Milena Strachová

Bez popisku

Speciální Olympiády jsou celosvětové hnutí, která se zaměřuje na pořádání sportovních soutěží pro děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením. Nabízí širokou škálu sportů, včetně plavání, atletiky, fotbalu, basketbalu, gymnastiky, stolního tenisu apod., které jsou uzpůsobeny tak, aby umožňovaly sportovcům s mentálním postižením rozvíjet své dovednosti a soutěžit na svých individuálních úrovních.

Regionální hry pro mentálně postižené sportovce v Brně, které pořádají pod hlavičkou Speciálních olympiád studenti fakulty, svým kouzlem přitahuje účastníky z celého regionu, kteří mají možnost předvést své dovednosti, soutěžit a navázat nová, trvalá přátelství. Tato akce se koná pravidelně od roku 2015, s jedinou výjimkou v období pandemie Covid-19, která narušila plánovaný průběh.

Primárním cílem těchto her je poskytnout prostor pro sportovní aktivity jedincům s mentálním postižením, kteří by jinak měli jen omezené možnosti zapojit se do sportovních aktivit. Hry také slouží jako prostředek k posílení jejich sebevědomí, týmové spolupráce a sociální integrace. Neohroženě se snaží zlomit bariéry a ukázat, že ve sportu není místo pro diskriminaci, ale pro vzájemné povzbuzování a respekt.

Záštitu nad hrami převzal za Fakultu sportovních studií děkan PhDr. Jan Cacek, Ph.D. a z pověření Českého hnutí Speciálních olympiád (ČHSO) bývalá prezidentka ČHSO profesorka Hana Válková. Organizaci těchto her se ujímají pravidelně studenti programu Management sportu, kteří v rámci svých odborných praxí přebírají zodpovědnost za přípravu celé sportovní události. V průběhu jarní semestrální výuky akci pečlivě připravují, a přitom se musí zhostit mnoha úkolů. Od komunikace s kluby a školami, až po jednání se sponzory a samotnou realizaci celé akce s doprovodným programem. Jejich kompetence a nadšení zajišťují, že hry jsou organizovány s precizností a profesionálním přístupem.

Za uplynulá léta přijíždělo do Brna přibližně stovka sportovců z různých českých regionů. Nicméně tento rok byl překonán rekord, když se do Brna sjelo až 200 sportovců. S pomocí svých vychovatelů a učitelů byli tito sportovci připraveni na soutěžení v širokém spektru atletických disciplín a přizpůsobivých sportech.

Na bezproblémový průběh Regionálních speciálních olympijských her mají také velký podíl ti, kteří hry finančně či materiálně podpořili. Poděkování za finanční dotaci náleží zejména Městské části Brno - Královo pole, brněnským Teplárnám YOUPLUS životní pojišťovně, České distribuční, STAVOS – PM, Decathlonu, Direct pojišťovně, STAREZ – SPORT, Všeobecné zdravotní pojišťovně, České průmyslové zdravotní pojišťovně, KBC group – zaměstnanci vytvořili sbírku na akci a dalším, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci regionálních her speciální olympiády.

Vědomí, že každý sportovec zde může opravdu vyhrát, je posilováno tím, že každý z nich si odnáší domů medaili za své úspěchy. Tato medaile je symbolickým důkazem jejich úsilí a talentu, kterého dosáhli v závodu. Bez ohledu na výsledky, každý z nich je vítězem.

Tato akce je důkazem toho, jak významnou roli může sport hrát v životech lidí s mentálním postižením. Přináší nejen zábavu a soutěživost, ale také příležitost pro tyto jednotlivce, aby se prosadili, vyjádřili své talenty a prokázali své schopnosti. Regionální hry speciálních olympiád v Brně jsou svědectvím o síle sportu a jeho schopnosti překonávat předsudky a posilovat soudržnost ve společnosti.

Přiložené fotky a video zachycují radost a nadšení všech přítomných na atletickém stadionu. Jsou to vzácné okamžiky, které ilustrují důležitost inkluzivního sportu a jeho pozitivní dopad na mentální postižení jednotlivců.

Milena Strachová
garantka praxí
Katedra tělesné výchovy a společenských věd​


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info