Nový online předmět s exkurzí do Nizozemska: Challenges of Behavior Change

6 evropských univerzit z 5 zemí společně vytvořili mezinárodní online předmět, jehož součástí je i týdenní exkurze do Nizozemska. Předmět se bude vyučovat v první polovině jarního semestru 2022. Vybraní studenti a studentky získají stipendium na pobyt na Inholland University of Applied Sciences. Registrujte se do 13.12.2021!

23. 11. 2021

Bez popisku

Předmět Challenges of Behavior Change bude probíhat od 28.2. do 8.4. 2022. Většina výuky proběhne online v pravidelných týdenních webinářích. Jeden týden bude jako intenzivní blokový kurz vyučován prezenčně na Inholland University of Applied Sciences. Na týdenní pobyt v Nizozemsku můžete získat mobilitní stipendium.
Předmět bude vyučován v angličtině a je za 5 kreditů. Registrujte se přes online formulář nejpozději do 13.12.2022!

Podobný předmět se na FSpS vyučoval na jaře 2021 pouze online, zapojilo se celkem 39 studentů/ek a 6 vyučujích ze všech 6 univerzit. Po loňském úspěchu předmět rozšiřujeme obsahově i časově. Studující i vyučující se tentokrát potkají i osobně, aby mohli společně diskutovat a pracovat na týmových projektech. Aktivní zapojení a týmová spolupráce jsou hlavními předpoklady pro úspěšné absolvování předmětu. Zároveň můžete získat cenné zahraniční zkušenosti i během krátkého výjezdu.

Harmonogram výuky

  • 28.2. - 25.3. - pravidelné webináře 1x týdně (rozvrh upřesníme)
  • 28.3. - 1.4. - exkurze v Nizozemsku
  • 4. - 8.4. - závěrečná online hodina

Course outline

In this blended intensive program, we will talk about the difficulties of changing behaviour and your role as a Physical activity and lifestyle or health professional. We will have guest speakers from five European countries from our Physical activity and lifestyle network to lecture about topics related to changing behaviour and lifestyle factors as physical activity, stress reduction and nutrition. In the group work, you will be working on a case study together and are asked to come up with an intervention plan for someone with a chronic disease.
In Europe and beyond, the impact of lifestyle-related health problems requires new approaches. Combined interventions, with an emphasis on sports and physical activity, can play a major role in enhancing a healthy lifestyle for European citizens. For the development, implementation and evaluation of such interventions you are needed as the ‘Physical Activity and Lifestyle professional’. Lifestyle-related health problems such as obesity, diabetes mellitus type 2, several forms of cancer, heart disease and other adverse conditions are increasing public health problems which cause an enormous burden for the EU society. In light of the recent pandemic, it shows that people with lifestyle-related health problems are more vulnerable to the Covid-19 virus. So all the more reason to come up with solutions for a healthy lifestyle.

registrace Předmět v ISu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info