Pohyb do naší školy „Ivča“

14. 9. 2018

Bez popisku

30. srpna se konal na Fakultě sportovních studií odborný seminář s názvem Pohyb do naší školy „Ivča“. Seminář byl primárně určen pro pedagogy, kteří budou participovat při vedení kroužků volnočasových aktivit na partnerských školách, ředitele, zástupce partnerských škol a další zájemce z řad pedagogů, pracovníků škol a školských zařízení o oblast realizace pohybových aktivit v TV s přihlédnutím k inkluzi.

V dopoledních hodinách probíhala teoretická část. Hlavními přednášejícími byly prof. PhDr. Hana Válková, CSc., z Katedry společenských věd a managementu sportu FSpS, která uvedla téma inkluze a sdílela své lektorské zkušenosti s pohybovými aktivitami u dětí s handicapem; a Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D. z Katedry gymnastiky a úpolů FSpS.  Jejím tématem přednášky bylo konzultanství aplikovaných aktivit a využití poradenských služeb v oblasti školní TV, kurzů a volnočasových aktivit.

V odpoledním programu představila Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., z Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty, psychomotorické hry pro děti se SVP s využitím netradičního nářadí a Mgr. Alena Skotáková, Ph.D., z Katedry gymnastiky a úpolů FSpS, předvedla ukázky pohybových aktivit pro děti se SVP s prvky tance, dále netradiční pohybové hry a ukázala sportovní pomůcky pro žáka se SVP.

Účastníci ze semináře si, spolu s certifikátem o absolvování, odnesli podnětné poznatky z oblasti inkluzivního vzdělání a praktické dovednosti, které uplatní v oblasti volnočasových aktivit na domovských základních školách.

Odborný seminář FSpS byl pořádán v rámci projektu OPVV reg. číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872 „Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se SVP na ZŠ a SŠ“ pod záštitou MŠMT a Evropské unie, řešeného na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.  Na projektu dále spolupracují odborníci z Fakulty sportovních studií Mgr. Šárka Maleňáková, Ph.D. a Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. z Katedry pedagogiky sportu, Mgr. Petr Kotyza z Katedry společenských věd a managementu sportu a Ing. Katarína Peterková jako administrátor projektu.

Foto: archiv FSpS MU

eu-msmt

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info