Připravujeme nové bakalářské studijní programy

6. června 2023 Rada pro vnitřní hodnocení MU schválila záměr fakulty na vznik tří profesně orientovaných bakalářských studijních programů: Management sportu (jednooborový studijní program), Pohyb a zdraví (studijní program se studijními plány: Regenerace a výživa ve sportu, Pohyb a výživa v prevenci) a Trenérství (studijní program se studijními plány: Kondiční trénink, Sportovní trénink, Speciální edukace bezpečnostních složek a kombinovaný studijní plán Sportovní edukace).

11. 1. 2024

Bez popisku

Záměrem všech programů je studující lépe připravit na výkon profesí, k tomu by mělo přispět větší množství praxí (minimálně 12 týdnů), zapojení odborníků z praxe do výuky, inovativní formy výuky, internacionalizace a profesně orientovaná závěrečná práce.

Na základě schválených záměrů vzniku studijních programů se postupně zpracovávala kompletní charakteristika studijních plánů (učební plány, předměty, sylaby předmětů), sebehodnotící zpráva a další podklady, které byly předány schváleným odborníkům k posouzení (jmenovitě níže). Odborníci vypracovali posudky a dnes, ve čtvrtek 11. ledna, proběhly schůzky k jednotlivým studijním programům. Na základě připomínek se mohou návrhy aktualizovat a následně se předloží Akademickému senátu fakulty k vyjádření a Vědecké radě FSpS MU ke schválení. Konečně pak vše půjde k Radě pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity, která rozhodne, zda bude akreditace udělena či nikoliv.

Posuzující odborníci:

Managment sportu
– doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. (Katedra managementu sportu FTVS UK)
– Ing. Tomáš Dostál (Global Sponsorship and Event manager – Allwyn)

Pohyb a zdraví
– MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH (Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. Lékařské fakulty UK)
– Mgr. et Mgr. Bc. Ján Cvečka, PhD. (odborník v oblasti pohybu a zdraví, více zastávaných pozic – mimo jiné i v Rakousku: externí výzkumný konzultant v Ludwig Boltzmann Institute ve Vídni)

Trenérství
– prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. (Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia UMB)
– Mgr. Martin Vlk (vedoucí Úseku trenérů a vzdělávání FAČR)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info