Prohlášení děkana FSpS MU

Fakulta sportovních studií se vyvěšením státní vlajky Ukrajiny před děkanátem fakulty připojuje k postoji Masarykovy univerzity k vývoji situace na Ukrajině.

25. 2. 2022

Bez popisku

Vedení Fakulty sportovních studií MU v čele s děkanem PhDr. Janem Cackem, Ph.D.je silně znepokojeno situací na Ukrajině. Rusko se svým jednáním dopouští vojenské agrese a masakruje bezbranné civilisty svrchovaného státu Ukrajina.

V evropském společenství dbáme na fair play nejen ve sportu, ale i v soužití národů. Rusko porušuje veškeré ideály fair play hry, nerespektuje národní identitu a pošlapává mezinárodní právo. Stojíme na straně obyvatel Ukrajiny, soucítíme s nimi a jsme připraveni pomoci!

Současně vyzýváme studenty i zaměstnance fakulty, aby se připojili k finanční pomoci MUNI POMÁHÁ určenou na vzdělávací a humanitární účely. Příspěvek lze formou daru zaslat přes Obchodní centrum MU.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info