Projekt IVČA – pohyb do naší školy

8. 8. 2018

Bez popisku

Fakulta sportovních studií MU ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity řeší projekt Inkluzivního vzdělávání ve volnočasových aktivitách, ve školních kroužcích a družinách. Inkluze ve školství se netýká pouze začlenění dětí s handicapem do výuky. Je nutné se zabývat také začleněním těchto dětí do ostatních aktivit jako jsou např. pohybové kroužky. Projekt IVČA neřeší jen pohyb ve specializovaných sportovních kroužcích, ale celkově pohyb pro všechny.

Cílem projektu je ve spolupráci se školami rozvinout volnočasové inkluzivní aktivity především tam, kde se začlenění do vzdělávání jeví jako problematické. Záměrem projektu je vytvořit zajímavé a bezpečné pohybové programy na škole tak, aby byl zajištěn pohybový i osobnostní rozvoj všech zúčastněných žáků.

V rámci projektu OPVV (reg. číslo CZ .02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872) „Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se SVP na ZŠ a SŠ“ je připraven i odborný seminář pro pedagogy, který se koná 30. srpna od 9:00-13:00 na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Seminář je určený pro všechny pedagogy, kteří participují při vedení kroužků volnočasových aktivit na partnerských školách, ale i pro ostatní pracovníky ZŠ a SŠ, kterých se inkluzivní vzdělávání dotýká. Odborníci z FSpS a Pedagogické fakulty seznámí účastníky s problematikou pohybových aktivit pro děti s různými druhy postižení, představí také možnosti začlenění žáků se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) do pohybových aktivit s praktickými ukázkami.

Na projektu spolupracují prof. Hana Válková z Katedry společenských věd a managementu sportu, dr. Šárka Maleňáková z Katedry pedagogiky sportu, dr. Alena Skotáková z Katedry gymnastiky a úpolů. Za Pedagogickou Fakultu na projektu spolupracuje dr. Hana Šeráková z Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Administrátorkou projektu je Ing. Katarína Peterková z FSpS.

Výsledky projektu budou prezentovány na konferenci s názvem Život ve zdraví, kterou organizuje Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity ve dnech 6.-7. 9. 2018.

 

Foto: archiv FSPS

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info