Rozšiřujeme spektrum výuky studentů Fyzioterapie

Ve čtvrtek 23. května 2024 navštívil garant studijního programu Fyzioterapie doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. brněnské pracoviště Neuromobility centrum Otto Bock/Ergona.

27. 5. 2024

Bez popisku

Se zástupci firmy Otto Bock – Bc. Janem Šnytrem, CPO, PhDr. Radimem Šojdrem, MHA a firmy Ergona – Ing. Bc. Monikou Drobnou se domluvili na spolupráci ve výuce.

Fakulta sportovních studií MU od následujícího akademického roku tímto krokem rozšíří semestrální výuku studentů fyzioterapie o excelentní odborné pracoviště, které se zabývá fyzioterapií, protetikou a ortotikou. Kromě semestrální výuky tímto krokem ještě rozšiřujeme nabídku souvislých odborných praxí našich studentů fyzioterapie.

Nově navázaná spolupráce významně posune exkluzivitu pregraduální přípravy našich studentů o významnou oblast spolupráce fyzioterapeuta a ortotika – protetika. Studenti se seznámí nejen s teoretickou oblastí, ale zejména s praktickou částí, která se věnuje realizaci ortéz a protéz přímo v dílnách těchto špičkových pracovišť. Na výuce budou participovat přední čeští odborníci v této oblasti – ortotik a protetik Bc. Jan Šnytr a fyzioterapeut PhDr. Radim Šojdr, MHA.

Zástupci firmy Otto Bock a Ergona s garantem studijního programu FSpSMU v prostorách firmy (zleva: Radim Šojdr, Monika Drobná, Robert Vysoký a Jan Šnytr).
Pohled na výrobu protéz a ortéz.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info