Shromáždění akademické obce

V úterý 13. 2. se konalo setkání akademické obce pro zaměstnance fakulty sportovních studií. Na programu bylo nejen shrnutí roku 2023 a nejbližší plány do roku 2024, ale také vize a plány do budoucna.

16. 2. 2024

Bez popisku

Shromáždění zahájil děkan fakulty dr. Jan Cacek. Součástí programu bylo představení Strategického plánu na rok 2024 a plánu jeho realizace v jednotlivých oblastech. Stěžejní cíle pro rok 2024. Proděkani shrnuli uplynulý rok v krátkých statistikách a prezentovali plány i novinky ve svých oblastech působení. Dění v oblasti Vědy a výzkumu prezentovala nejen proděkanka dr. Zuzana Sajdlová, ale také vědečtí lídři z jednotlivých kateder.

Na závěr setkání se pan děkan jménem celé fakulty rozloučil se dvěma dlouholetými zaměstnanci, prof. Hanou Válkovou a prof. Alešem Sekotem, kterým poděkoval za jejich působení a přínos nejen pro naši fakultu, ale i pro celý svět sportu.

prof. Hana Válková

 • Psycholožka s praxí psychologa basketbalového týmu, pedagožka a vědecká pracovnice
 • Ve své akademické činnosti se zaměřovala především na:
   - psychologii sportu (osobnost ve sportu, včetně osob se specifickými potřebami)
   - výzkumy v prostředí speciálních olympiád
   - integraci minoritních skupin v prostředí tělesné výchovy a sportu
 • Celoživotní angažovanost ve hnutí speciálních olympiád – byla předsedkyní rady výzkumu Speciálních olympiád, byla prezidentkou Českého hnutí Speciálních olympiád, podílela se na tvorbě konceptu Emil Open – Evropských her handicapované mládeže
 • Byla děkankou Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci (2003–2005)
 • Od roku 2014 působila na FSpS MU, kde vyučovala především psychologické předměty
 • Je autorkou a spoluautorkou mnoha publikací a vědeckých článků jako např.
   - The effect of physical activity in reducing aggressive behaviors in children with mild intellectual disability, 11-17 years. (2020)
   - Special Olympics Unified Sports as the possible model in special education (2020), a další

Bez popisku
Bez popisku

prof. Aleš Sekot

 • Sociolog, pedagog a vědecký pracovník
 • Vystudoval Filozofickou fakultu MU, obor sociologie
 • Stál při založení FSpS MU spolu s prof. Charvátem, tehdejším děkanem fakulty
 • Během života působil také například:
   - V Sociologickém ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě (1971–73)
   - V Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV (1973–91)
   - Na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Zde mu byl v r. 2010 udělen titul profesora.
 • Před revolucí se ve své vědecké činnosti zabýval sociologickými aspekty religiozity, vědeckým ateismem, sociologií náboženství
 • Po revoluci se soustředil na marketing a podnikání a svou akademickou dráhu přerušil-
 • Na akademickou půdu se navrátil v roce 2001 jako učitel sociologie na ESF MU, odkud přešel na nově vzniklou FSpS MU, kde působil 22 let
 • Prof. Sekot je autorem a spoluautorem mnoha vědeckých článků a monografií jako např.
   - Sociologické problémy sportu (2008)
   - Výzkum v sociologii sportu (2013)
   - Rodiče a sport dětí – Rodičovské výchovné styly jako motivační faktor sportování dětí a mládeže (2019) a další.

„…A moje práce na Masarykově univerzitě, kam jsem se velkým a klikatě vedoucím obloukem z pozice studenta do postavení pedagoga vrátil, mi dala uvěřit, že se člověk má neúnavně snažit najít takové místo v životě, které ho co nejvíce naplňuje vnitřním uspokojením užitečnosti a respektu okolí.“
Aleš Sekot, rozhovor pro čas. Universitas, 2017


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info