Stáž v oblasti výuky TV v Mnichově

14. 9. 2021

Otevíráme výběrové řízení na zahraniční stáž v Mnichově v termínu 25. - 29. října 2021. Stáže se zúčastní vybraní studenti a pedagogové. Stáž proběhne v rámci projektu ZIP a hlavní součástí bude předávání zkušeností v oblasti výuky tělesné výchovy na základní škole. Půjde o spolupráci se základní školou a učiteli tělesné výchovy. Navštívíme hodiny tělesné výchovy, budeme diskutovat s učiteli, předávat zkušenosti. Každý účastník na závěr zpracuje zprávu o stáži a zúčastní se kulatého stolu organizovaného členy projektového týmu ZIP. Veškeré náklady jsou hrazeny z projektu.

Zájemci zasílejte přihlášky s motivačním dopisem Aleně Skotákové na e-mail skotakova@fsps.muni.cz.

Kritéria výběru účastníků stáže:

Kritéria pro výběr pedagogických pracovníků FSpS
• Vyučující podílející se na výuce v Učitelství TV pro ZŠ a SŠ – přenositelnost do výuky/praxe na FSpS MU.
• Členové podílející se na řešení projektu ZIP.
• Profesní historie se vztahem k učitelství TV – publikace, výzkumná témata, vlastní praxe aj.
• Osobní motivace k mobilitě (motivační dopis nebo pohovor).
• Jazykové kompetence (němčina nebo angličtina).

Kritéria pro výběr studentů FSpS
• Student Učitelství TV pro ZŠ a SŠ.
• Kvalita přípravy na pedagogické praxe (pracovní listy, prezentace, videovýzvy aj.).
• Hodnocení provázejícím učitelem z předchozí praxe, absolvoval-li již student praxi.
• Hodnocení oborovým didaktikem.
• Délka vlastní pedagogické praxe, resp. očekávaný vstup do praxe.
• Osobní motivace k mobilitě (motivační dopis nebo pohovor).
• Studijní výsledky.
• Zájem o doktorské studium kinantropologie.
• Jazykové kompetence (němčina nebo angličtina).

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info