Suchej únor: Násilí

Spojitost alkoholu a násilí je lety prokázaným faktem, který si může každý z nás ověřit pozorováním pivem a panáky prosáklé půdy klubů a barů. Alkohol narušuje běžné fungování mozku. Například mechanismy, které za střízliva normálně regulují impulzivní jednání. A to včetně neadekvátního použití agrese.

23. 2. 2022

Bez popisku

Snížení schopnosti přijímat a vyhodnocovat informace může vést ke špatnému vyhodnocení sociální situace a následné přehnané reakci člověka na domnělé hrozby. Ve stejném duchu může vést zhoršení schopnosti úsudku k nesprávnému odhadnutí dopadů, které můžeme svým násilným chováním způsobit. Když někomu rozbijeme lahev o hlavu, těžko můžeme argumentovat tím, že do nás strčil jako první. Někdy to ale funguje i naopak. Naše vlastní přesvědčení o tom, že alkohol způsobuje agresivní jednání, může k takovému jednání vést. Dochází například k tomu, že někteří lidé použijí alkohol jako cílenou přípravu na násilný akt, případně aby jej omluvili (nejen) sami před sebou. Pokud pak někdo zažije násilí na vlastní kůži, může vést taková zkušenost k léčení šrámů na duši alkoholem a ordinování si pití jako sebemedikace, která nám pomůže zpracovat traumatické zážitky. A hádejte, jestli taková léčba funguje? Bohužel, ani v pohádkách.

Variace slavného experimentu

Někteří výzkumníci využili k prokázání souvislosti zvýšené agrese a požití alkoholu variaci známého experimentu Stanleyho Milgrama. Zkoumaný člověk v něm měl možnost kontrolovat intenzitu elektrických šoků, jimiž působil bolest někomu jinému ve vedlejší místnosti. Druhý člověk ve skutečnosti neexistoval a byl simulovaný počítačem. Lidé prošli testem střízliví i po požití alkoholu. A právě ve chvíli, kdy jim v žilách kolovala ohnivá voda, se jejich agresivita zvýšila a působili domnělému oponentovi silnější bolestivé stimuly.

Testovaní lidé však jen zřídkakdy zvýšili svou agresivitu, pokud se necítili vyprovokováni nebo pod nějakou hrozbou. Toto zjištění je konzistentní s běžným pozorováním, kdy můžeme vidět, že alkohol sám o sobě agresivitu nezpůsobuje, ale vzájemně se umocňuje s jinými faktory, které ji mohou způsobit, ať už se jedná o vnitřní stav člověka nebo reakci na nějakou vnější události. Alkohol tedy agresivitě výrazně napomáhá vyjít na světlo světa. Kdyby bylo násilí oheň, alkohol není jiskra, ale jeho palivo.

Kriminalita pod vlivem alkoholu

  • Podíl trestné činnosti spáchané pod vlivem alkoholu se stabilně pohybuje v rozmezí 10–13 % všech trestných činů.
  • V roce 2018 měl alkohol prsty v 82 % všech trestných činů spáchaných pod vlivem návykových látek.
  • Největší podíl trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu tvoří trestné činy ohrožení pod vlivem návykových látek a opilství (50 %), dále se jedná o dopravní nehody, úmyslné ublížení na zdraví a výtržnictví.

Poznejte nový rozměr střízlivosti na stránkách www.suchejunor.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info