Vliv odporového tréninku u starších žen

Cílem projektu je porovnat účinek cílené celotělové elektromyostimulace (WB-EMS) a odporového tréninku na složení těla, úroveň funkční zdatnosti a vybraných silových parametrů u starších žen ohrožených sarkopenií.

19. 11. 2021 Michaela Kotková

 S přibývajícím věkem dochází vlivem involučních procesů k řadě změn v lidském organismu. Mezi změny postihující pohybový aparát patří úbytek svalové hmoty doprovázený snížením úrovně svalové síly a úrovně fyzické zdatnosti. Kombinace těchto změn je popisována jako onemocnění zvané sarkopenie. Současně dochází také ke snížení kostní denzity. U starších žen je úbytek kostní hmoty z důvodu hormonálních změn v důsledku menopauzy výraznější a rychlejší. Zmíněné faktory, ale i mnoho dalších, hrají významnou roli v životě seniorů – negativně ovlivňují úroveň mobility, zvyšují míru rizika pádu s následkem zranění a následné nutné rekonvalescence, a s tím související míru soběstačnosti. S vyšším věkem klesá také schopnost a chuť se pravidelné pohybové aktivitě věnovat. Výsledkem je její nedostatečné množství či úplná inaktivita, což vede k urychlení involučních procesů a tím zhoršení kvality života.

Pohybová aktivita je však významným faktorem v prevenci sarkopenie. Odporový trénink je jednou z účinných metod pro udržení množství svalové hmoty a potřebné úrovně síly nejen u starších osob. Nicméně klasický silový trénink nemusí být vhodný pro každého. Důvodem může být neschopnost provádět některé cviky, časnější nástup únavy nebo jiná zdravotní omezení zejména u osob se sníženou pohyblivostí či velmi nízkou úrovní fyzické zdatnosti. Zde se nabízí možnost využití metody celotělové elektromyostimulace (WB-EMS) jako částečné alternativy k tradičnímu odporovému tréninku či jako doplnění přirozené pohybové aktivity. Při tréninku touto metodou jsou svaly mimovolně aktivovány pomocí elektrických impulzů, které aktivují vyšší množství motorických jednotek než odporový trénink. Intenzita elektrických impulsů závisí na individuálních možnostech každé osoby.

V rámci výzkumu „Efekt celkové elektromyostimulace (WB-EMS) a odporového tréninku na antropometrické charakteristiky a úroveň funkční zdatnosti u žen seniorského věku“ porovnáváme dvě tréninkové metody – elektromyostimulaci a kruhový silový trénink a jejich vliv na množství svalové hmoty, denzitu kostí, svalovou sílu a úroveň funkční zdatnosti. Ženy zapojené do projektu absolvují 10týdenní pohybovou intervenci. Projekt je realizován již od roku 2019 a stále pokračuje.

Do projektu se nadále můžete zapojit, další cvičební blok začíná již v lednu/únoru 2022.

Koho hledáme?

Do projektu se mohou zapojit ženy ve věku 60-65 let, které se nevěnují pravidelné pohybové aktivitě a zároveň netrpí žádným závažným onemocněním (např. maligní onemocnění, epilepsie, srdeční onemocnění a další) a nemají kardiostimulátor.

Co nabízíme?

  • Pravidelné lekce po dobu 10 týdnů pod vedením odborníků
  • Výsledky analýzy složení vašeho těla
  • Výsledky analýzy denzity kostí
  • Zjištění úrovně fyzické zdatnosti a svalové síly                                                                   

Kde měření a cvičení probíhá?

  • Měření probíhají v prostorách Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, Kamenice 753/5
  • Kruhové tréninky probíhají 2x týdně v odpoledních hodinách v posilovně na Fakultě sportovních studií MU v Brně
  • Tréninky WB-EMS probíhají 1x týdně dle individuální domluvy ve studiu BODY EXPRESS, pobočka Pražákova 69, Brno.

V případě zájmu či dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese kotkova.misa@gmail.com

Projekt je realizován za podpory grantové agentury Masarykovy univerzity. Hlavní řešitel projektu: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Reference:

Breen, L., & Phillips, S. M. (2013). Interactions between exercise and nutrition to prevent muscle waste during ageing: Interventions for muscle anabolism in the elderly. British Journal of Clinical Pharmacology, 75(3), 708–715. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2012.04456.x

Forbes, S. C., Little, J. P., & Candow, D. G. (2012). Exercise and nutritional interventions for improving aging muscle health. Endocrine, 42(1), 29–38. https://doi.org/10.1007/s12020-012-9676-1

Kemmler, W., Kohl, M., Freiberger, E., Sieber, C., & von Stengel, S. (2018). Effect of whole-body electromyostimulation and / or protein supplementation on obesity and cardiometabolic risk in older men with sarcopenic obesity: The randomized controlled FranSO trial. BMC Geriatrics, 18(1), 70. https://doi.org/10.1186/s12877-018-0759-6

Tieland, M., Trouwborst, I., & Clark, B. C. (2018). Skeletal muscle performance and ageing: Skeletal muscle performance and ageing. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 9(1), 3–19. https://doi.org/10.1002/jcsm.12238

Wiedmer, P., Jung, T., Castro, J. P., Pomatto, L. C. D., Sun, P. Y., Davies, K. J. A., & Grune, T. (2021). Sarcopenia – Molecular mechanisms and open questions. Ageing Research Reviews, 65, 101200. https://doi.org/10.1016/j.arr.2020.101200


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info