Zahájili jsme akademický rok 2023/2024

V pondělí 18. září jsme v Hale míčových sportů přivítali nově příchozí studenty prvních ročníků bakalářského studia. Představil se jim děkan fakulty, proděkan pro studium, vedoucí studijního oddělení a proděkané pro vnější vztahy a internacionalizaci a pro celoživotní vzdělávání.

20. 9. 2023

Bez popisku

Poté se na tribunách haly sešli i zaměstnanci fakulty na společné zahájení nového akademického roku, po němž následovalo slavnostní přestřižení pásky děkanem a tajemnicí fakulty u nově otevřené učebny 207.

Ve 12 hodin se pak za přítomnosti rektora, kvestorky a dalších vzácných hostů nejen z Masarykovy univerzity, ale i dalších institucí, slavnostně otevřel nově zrekonstruovaný sportovní areál na ulici Veslařská.

Fotografie: archiv FSpS MU, Gabriela Peringerová, Martin Indruch


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info