Zemřel prof. Charvát, zakladatel Fakulty sportovních studií MU

Nekrolog

14. 4. 2020

Bez popisku

Ve věku v nedožitých 77 let zemřel po těžké nemoci v pátek 10. dubna spoluzakladatel Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity prof. Michal Charvát.

Nekrolog

Předjaří a jaro druhé dekády třetího tisíciletí přináší nejen v globálním, regionálním a lokálním rozměru dramatické situace či neočekávané zraňující okamžiky, ale staví nás mnohdy zcela nepřipravené i k neúprosnému běhu našeho mikrosvěta. Společnost otřesená snad v samotných základech tradičně navyklé každodennosti na půdě nejmladší z fakult Masarykovy univerzity tak v těchto dnech čelí nejen očistnému procesu na půdě vedení Fakulty sportovních studií; je především zcela nepřipravena přijmout zarmucující zprávu o skonu předního inspirátora vize a iniciátora přípravy založení a vzniku Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně pana prof. PhDr. Michala Charváta, CSc. Osobnost provázející, skutečně již historickým ohlédnutím, několik generací akademických pracovníků, trenérů, profesionálních sportovců a organizátorů a manažerů světa sportu. A to po „učňovském“ působení na několika základních a středních školách, od roku 1973 již zcela systematicky na Pedagogické fakultě UJEP (MU). Dokládá to i jeho odborný zájem kandidátskou prací z roku 1987 „Výchovná úloha prostředí ve vrcholovém sportu“.

Právě na její půdě postupem času a v souladu se zvyšujícím se významem sportu jako neodmyslitelným sociálně-kulturním fenoménem a nejpopulárnější formou masové kultury posupně krystalizovala myšlenka založení nové fakulty primárně a speciálně orientované na výchovu odborníků na široce rozkročený svět sportu: od učitelů Tělesné výchovy,  pracovníků v bezpečnostních složkách, trenérů, rozhodčích, až k odborníkům na regeneraci a výživu, fyzioterapeuty, či nověji sportovní manažery. V roce 2002 se tak PhDr. Michal Charvát, CSc. stal prvním děkanem nově vzniklé Fakulty sportovních studií, utvářejícím tímto současný český trojlístek spolu s Karlovou univerzitou v Praze a Palackého univerzitou v Olomouci. Opakované zvolení děkanem bylo poté vystřídáno dlouholetou funkcí proděkana a souběžným vedením Katedry společenských věd. Zde je třeba připomenout, že Michal Charvát byl nově i horlivým zastáncem výuky a vědeckého bádání na půdě sociologie sportu. Díky této odborné specializaci se habilitoval na FTVŠ UK v Bratislavě docentem a poté v roce 2009 i profesorem v oboru sportovní humanistika.

Na půdě vědeckovýzkumné činnosti se zesnulý prof. Michal Charvát věnoval především praktickým problémům světa sportu, který byl i jeho osobním světem individuální seberealizace a aktivních sportovních zájmů: byl známým vyznavačem sjezdového lyžování a tenisu, horoval úspěšně pro profesionalizaci trenérů s rozhodčích v elitních kolektivních sportech našeho kulturního okruhu, byl významnou osobnosti českého akademického sportu nejen svoji organizátorskou a reprezentativní účastí na řadě Univerziád, působil dlouhá léta v řadě Vědeckých rad i mimo Masarykovu univerzitu. A byl proto po zásluze v poslední dekádě i formálně oceněn Zlatou medailí MU, Zlatou medailí TIBI GRATIAS a medailí za dlouholetou spolupráci ve výzkumné a pedagogické činnosti ze strany Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

Významná osobnost univerzitního světa sportu, laskavý, usměvavý a tolerantní kolega, kamarád, přítel: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc., neodmyslitelná integrující postava Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Věnujme jeho památce, alespoň v čase nucené individualizace piety vzpomínku jako na člověka, který nasměroval profesní dráhu mnohých z nás: kolegů a studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.

A.S.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info