Změna podmínek pro přijetí do Bc. studia

Dne 26. 4. 2021 zasedal Akademický senát FSpS MU, který schválil změnu podmínek pro přijetí ke studiu v souladu s § 95a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

27. 4. 2021

Podmínky jsou upraveny následovně:

1) Změna termínu přijímací zkoušky
Přijímací zkouška (písemný test i praktická část) se uskuteční v jednom dni, a to 15. nebo 16. května 2021. Přidělený termín není možné měnit z jednoho dne na druhý z žádného důvodu.


2) Změna praktické části přijímací zkoušky
Vzhledem k dlouhodobému uzavření sportovišť a nemožnosti trénovat bude praktická část ve všech studijních programech konána jen z části Jacikův test, ostatní praktické části se ruší (plavání, atletika, gymnastika, basketbal).


3) Předložení negativního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
Na základě Opatření Ministerstva zdravotnictví (články XV.-XVIII.) musí uchazeč předložit při příchodu k přijímací zkoušce negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který nesmí být starší 7 dnů, test musí být vystavený poskytovatelem zdravotních služeb. Uznávat se bude i SMS.


4) Náhradní termín přijímacích zkoušek
Uchazeč, který bude zraněn nebo nemocný nebo v karanténě/izolaci může požádat o náhradní termín přijímacích zkoušek, který se uskuteční 19. 6. 2021. Žádost se podává v e-přihlášce nejpozději do 17. 5. 2021 a musí být doložena lékařskou zprávou. O náhradní termín mohou žádat také reprezentanti, kterým přijímací zkouška koliduje s reprezentačními povinnostmi. Za reprezentaci se považují mezinárodní závody, nikoli ligová domácí utkání. Uchazeč, kterému bude přiznán náhradní termín, koná všechny části (písemný test i Jacikův test) v náhradním termínu.


5) Změna způsobu výpočtu bodů
Změna ve způsobu výpočtu bodů u TVS/OKT:
50 % písemný test … percentil testu (max. 100)
50 % Jacikův test (max. 10 bodů) … počet získaných bodů bude vynásoben x10 (max. 100)
celkem max. 200
Uchazeč uspěje, získá-li součtem alespoň 40 bodů.

U Fyzioterapie zůstává výpočet bodů beze změny:
80 % písemný test … percentil testu x 0,4 (max. 40 bodů)
20 % Jacikův test … počet získaných bodů (max. 10 bodů)
celkem max 50
Uchazeč uspěje, získá-li součtem alespoň 10 bodů.

Pozvánku k přijímací zkoušce uchazečům vložíme do e-přihlášky do 30. 4. 2021.
Termín zkoušky je možné odvodit již nyní: uchazeči s počáteční číslicí termínu 1, 2 a 3 konají zkoušku 15. 5. 2021, uchazeči s počáteční číslicí termínu 4, 5 a 6 konají zkoušku 16. 5. 2021.
Uchazeči, kteří mají přihlášku na Fyzioterapii i TVS/OKT konají oba písemné testy za sebou, přijímací zkoušky se nepřekrývají.

Důležité upozornění:

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info