Koronavirus
Informace z FSpS pro zaměstnance

Pravidla pro testování na pracovišti od 17. 1. 2022

Aktuality

4. 3. 2022

Od pondělí 7. 3. 2022 přechází Masarykova univerzita na bílou barvu semaforu. Pro provoz platí opatření nastavená vládou ČR.

17. 2. 2022

Od pondělí 21. 2. 2022 přechází Masarykova univerzita na zelenou barvu semaforu.

10. 2. 2022

Rozvrh semestru Jaro 2022 je zveřejněn v IS. Váš rozvrh si můžete přenést do kalendáře Outlook a to dle návodu v IS (instruktážní video): https://is.muni.cz/auth/napoveda/komunikace/kalendar#k_kal_pa. Sběr podkladů pro rozvrh semestru Podzim 2022 proběhne 14. 3.–14. 4. 2022.

17. 1. 2022

Pravidla pro testování zaměstnanců na pracovišti od 17. 1. 2022.

29. 11. 2021
18. 11.2021

V souvislosti s přepnutím Masarykovy univerzity na žlutou barvu semaforu od 22. 11. 2021 platí pro zaměstnance FSpS následující opatření:

16. 11. 2021

V souvislosti s přepnutím Masarykovy univerzity na žlutou barvu semaforu od 22. 11. 2021 rozhodl Krizový štáb FSpS o zachování prezenční výuky i po tomto datu. Vzhledem k tomu, že v naší výuce není možné dodržovat minimální rozestupy, bezkontaktnost a počet covid pozitivních studentů a vyučujících stoupá, bude prezenční výuka možná pouze za podmínky prokázání O-N-T se současným streamováním výuky pro studenty, kteří O-N-T prokázat nemohou. Podrobnější informace zveřejníme ke konci týdne.

9. 11. 2021

Podmínky pro vstup VEŘEJNOSTI na komerční cvičení Celoživotního vzdělávání FSpS MU (dále CŽV) 

v souladu s vládním nařízením ČR je účast na sportovních aktivitách CŽV možná pouze za splnění podmínek (O‑N-T: OČKOVÁNÍ – NEMOC – TESTOVÁNÍ).

Plné znění Podmínky vstupu do provozoven služeb

29. 10. 2021
25.10. 2021
12. 7. 2021

Zaměstnanci jsou povinni nahlásit pobyt v zahraničí delší než 12 hodin, pokud chtějí v následujících 14 dnech vstoupit do budov MU. Návrat z ciziny zaznamenají zaměstnanci do INETu a dále postupují podle úrovně rizika navštívené země tak, jak je označilo v den jejich návratu na svém webu ministerstvo zdravotnictví.

  1. V případě návratu ze států s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy, se zaměstnanci před vstupem do univerzitních areálů musí prokázat negativním testem.
  2. V případě návratu ze států s nízkým a středním rizikem nákazy, mohou zaměstnanci vstoupit do univerzitních areálů ale musí v nich nepřetržitě nosit respirátor nejméně třídy FFP2, dokud nepředloží negativní test. V případě, že takový test nepředloží do pěti dnů po návratu do České republiky, vstup do univerzitních areálů je jim zakázán.
  3. Zaměstnanci, kteří jsou v režimu 14 dní po dokončené vakcinaci či do 180 dnů od prodělané nemoci a tyto údaje evidují v INETu, mohou po návratu ze zahraničí do univerzitních areálů bez omezení.
24. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. 2021 dochází ke změně v přístupu k testování, které má vliv na osobní přítomnosti na pracovišti nebo účast na studiu. Opatření k úpravě schématu výjimek najdete ZDE, případně na MUNI. CZ/Koronavirus.

Výjimku z testování mají osoby, které:

3. 5. 2021

Očkování proti onemocnění COVID-19 pro zaměstnance MUNI 50+
Po dohodě s vedením FN Brno je zajištěna dostatečná kapacita pro očkování zaměstnanců MUNI na BVV.
Akademický pracovník, pracovník podílející se na kontaktní výuce obdrží kód pro prioritní registraci od své fakulty, a následně se registruje se dle pokynů. Pokud kód nedorazil či si nejste jistý, zda do této skupiny spadáte, obraťte se na své personální oddělení.
Neakademický pracovník se zaregistruje k očkování v celostátním systému, který se otvírá ve středu 5. května 2021. Registrace na očkování - Zadání tel. čísla (mzcr.cz)
Při registraci volí konkrétní místo: "FN Brno Výstaviště", kde je smluvně zajištěna vakcinace pro MUNI. Případně lze zvolit jiné místo vakcinace.

V případě dotazů k registraci na očkování postupujte dle informací zde Centrální rezervační systém · Covid Portál (gov.cz) či kontaktujte linku 1221.

Udržujte své údaje v aplikaci Prevence COVID-19 ohledně zájmu o očkování aktuální. Pokud jste již naočkováni, nebo v mezidobí od registrace získáte termín očkování na zvoleném místě, prosíme o okamžitou opravu Vašeho zájmu o očkování v Inet MU: COVID-19 (muni.cz) v sekci Očkování - prostřednictvím ikonky tužky vpravo změňte zájem na NE a pokud jste již očkováni, uveďte i data očkování (data nelze zadávat do budoucnosti). Tímto Vás již nebudeme kontaktovat a současně po zadání dat očkování získáte výjimku pro povinné testování.
Doplňte v části Očkování v INETu Inet MU: COVID-19 (muni.cz) svůj telefonní kontakt – MOBILNÍ ČÍSLO, abychom Vás mohli operativně kontaktovat.

V případě dotazů k očkování kontaktujte: ockovanicovid@muni.cz.

12. 3. 2021

Všichni zaměstnanci, kterým byla udělena výjimka pro přítomnost na pracovišti děkanem fakulty na základě odůvodněné žádosti nadřízeného pracovníka, nesmí vstoupit od středy 17. 3. 2021 na pracoviště bez testu na infekci COVID 19. Test nesmí být starší 7 dní a jeho výsledek musí být negativní. Zaměstnanci pracující na home office test nepotřebují.

Možnosti testování:

A. PROFESIONÁLNÍ TESTY (prováděné zdravotnickým personálem)
1. Antigenní odběrová místa MU
(zřízena pod záštitou FN Brno) K dispozici od 15. 3., registrace přes INET v aplikaci Prevence (bude dostupná během pátku 12. března).

Umístění a doba testování:

2. Testování v externích odběrových centrech
RT-PCR testy nebo POC antigenní test v odběrových centrech v systému Chytré karantény MZ ČR.

B. SAMOTESTOVÁNÍ
Možnost samotestování je určena pro kmenové zaměstnance, kterým se nepodařilo zajistit si testování prostřednictvím profesionálních testů. Samotestování probíhá na fakultě. Test je možné vyzvednout v kanceláři personálního oddělení č.207/D33, Po-Pá 08:00-10:00, kde obdržíte test i instrukce.

Výjimku z testování mají:

Informace o výsledku testu musí být uvedena v aplikaci Prevence v INETu. Pokud vyjde zaměstnanci při testování pozitivní výsledek, nesmí na pracoviště, a postupuje obvyklým způsobem (tj. kontaktuje svého nadřízeného a obvodního lékaře a řídí se jeho pokyny, vytvoří záznam o pozitivním testu v aplikaci Prevence).

8. 3. 2021

V souvislosti s vládními opatřeními je upraven režim výkonu práce na pracovišti. Masarykova univerzita přistoupila ke zpřísnění nařízení o práci na home office, viz více informací pro zaměstnance MUNI.

Zaměstnanci pracují z domova a fyzická přítomnost na pracovišti v budovách MU, resp. FSpS je zakázána. Výjimky ze zákazu osobní přítomnosti na pracovišti u konkrétních zaměstnanců schvaluje na žádost nadřízeného s řádným zdůvodněním děkan, a to vždy při dodržení pravidla max. jedné osoby v kanceláři.

Zaměstnanci jsou povinni nosit v budovách FSpS ochranné respirátory FFP2, KN95 nebo chirurgické roušky splňující normu ČSN EN 14683+AC, látkové roušky jsou zakázány. Nošení ochranných prostředků platí ve všech prostorech a za všech situací, vyjma doby výkonu práce na pracovišti, kdy zaměstnanci vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

Pro zaměstnance, u nichž nelze realizovat home office, je připraveno potvrzení o cestě do zaměstnání pro účely kontroly při překročení hranic okresu. Potvrzení si zaměstnanci mohou vytisknout v aplikaci Prevence Covid-19 v systému Inet. Potvrzení není potřeba při pohybu mezi okresy Brno-město a Brno-venkov.

22. 2. 2021

Vedení fakulty rozhodlo:

12. 2. 2021
4. 1. 2021

Informace v souladu s aktuálním opatřením vlády:

Dále prosím sledujte případné změny vládních opatření, dodržujte protiepidemická opatření. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

1. 12. 2020

Zveřejnění rozvrhu praktické výuky leden-únor 2021.

30. 11. 2020

Od úterý 1. 12. je otevřeno výdejní okénko studijního oddělení každé úterý 12:30-13:30. Dále platí i pátek mezi 10-11 hod.

26. 11. 2020

Zveřejnění rozvrhu pro studenty posledních ročníků Bc. a NMgr. denního studia platného od 30. 11. 2020: https://is.muni.cz/auth/do/fsps/studijni/info-stud/rozvrh/.

23. 11. 2020

Na základě rozvolňování epidemických opatření chystáme tyto změny ve výuce pro studenty denního studia:

4. 11. 2020
Od pátku 6. 11. studijní oddělení zřizuje výdejní okénko pro průkazy studentů a přelepky na ISIC v místnosti děkanátu v přízemí, které bude dostupné zvenku z chodníku. Okénko je hned vpravo vedle bočního vchodu na děkanát v D33/103 (původně A33/103, kampus byl přečíslován). Otevřeno bude každý pátek mezi 10–11 hod.
Výdejní okénko neslouží k vyřizování jiných studijních záležitostí, ty komunikujte nadále e-mailem na studijni@fsps.muni.cz.
Děkujeme, studijní odd.
12. 10. 2020

Proděkan pro studium FSpS vydal Metodický list Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity č. 2/2020 – Organizace výuky na FSpS MU v podzimním semestru 2020, s účinností k 12. 10. 2020.

8. 10. 2020

Vzhledem k opatřením Ministerstva zdravotnictví, která vstoupí v platnost 9. 10. 2020, je zrušena s okamžitou platností praktická výuka. Z plánovaného rozvrhu se uskuteční 9. 10. 2020 distanční předměty on-line formou. Výuka praktických předmětů (veškeré sportovní předměty vč. venkovní výuky) se přerušují a do rozvrhu budou zařazeny po uvolnění epidemiologických opatření.

29. 9. 2020
23. 9. 2020​

Krajská hygienická stanice zakázala osobní přítomnost studentů na výuce při studiu VŠ. Povoleny jsou činnosti uvedené v odkazu.

Od 18. září je povinné nosit roušky i ve výuce.

Pravidelně si dezinfikujte ruce, dezinfekce je umístěna při vstupech do budov, na chodbách, před studijním oddělením, v učebnách.

14. 9. 2020

Děkan fakulty vydal Opatření děkana Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity č. 15/2020 v souvislosti s rizikem nákazy COVID–19.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info