Koronavirus
Informace z FSpS pro studenty

Aktuality

 

4. 3. 2022

Od pondělí 7. 3. 2022 přechází Masarykova univerzita na bílou barvu semaforu. Pro provoz platí opatření nastavená vládou ČR.

17. 2. 2022

Od pondělí 21. 2. 2022  přechází Masarykova univerzita na zelenou barvu semaforu.

10. 2. 2022

14. 2. začíná výuka semestru Jaro 2022:

Rozvrh je zveřejněn v IS, studenti jsou povinni zapsat si odpovídající seminární skupinu. Vyučující je oprávněn studenta, který zvolil jinou seminární skupinu, než která odpovídá studijnímu plánu, ze seminární skupiny odhlásit. 

K 14. 2. 2022 budou vyhodnoceny podmínky pro postup do semestru Jaro 2022 a se studenty, kteří tyto podmínky nesplní, bude zahájeno řízení o ukončení studia.

17. 1. 2022
18. 11. 2021

Od pondělí 22. 11. 2021 bude FSpS od studentů vyžadovat pro vstup do prezenční výuky všech předmětů O-N-T (ukončené očkování – prodělaná nemoc – testování). Aktuálně je akceptován zdravotnický antigenní test a PCR test s délkami platnosti stanovenými vládou ČR. Do některých sportovišť bude možný vstup jen studentům s prokázáním O-N (dle platných vládních nařízení se to týká například plaveckých bazénů), je možné, že informace se budou upřesňovat.

Plné znění informací pro studenty k organizaci výuky od 22. 11. 2021 

16. 11. 2021

V souvislosti s přepnutím Masarykovy univerzity na žlutou barvu semaforu od 22. 11. 2021 rozhodl Krizový štáb FSpS o zachování prezenční výuky i po tomto datu. Vzhledem k tomu, že v naší výuce není možné dodržovat minimální rozestupy, bezkontaktnost a počet covid pozitivních studentů a vyučujících stoupá, bude prezenční výuka možná pouze za podmínky prokázání O-N-T se současným streamováním výuky pro studenty, kteří O-N-T prokázat nemohou. Podrobnější informace zveřejníme ke konci týdne.

29. 10. 2021

K 1. 11. 2021 se ruší některé výjimky v nošení respirátorů. Nově platí:

25. 10. 2021
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví COVID-19
13. 9. 2021
12. 7. 2021

Studenti jsou povinni nahlásit pobyt v zahraničí delší než 12 hodin, pokud chtějí v následujících 14 dnech vstoupit do budov MU. Návrat z ciziny zaznamenají studenti do informačního systému IS a dále postupují podle úrovně rizika navštívené země tak, jak je označilo v den jejich návratu na svém webu ministerstvo zdravotnictví.

  1. V případě návratu ze států s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy, se studenti před vstupem do univerzitních areálů musí prokázat negativním testem.
  2. V případě návratu ze států s nízkým a středním rizikem nákazy, mohou studenti vstoupit do univerzitních areálů ale musí v nich nepřetržitě nosit respirátor nejméně třídy FFP2, dokud nepředloží negativní test. V případě, že takový test nepředloží do pěti dnů po návratu do České republiky, vstup do univerzitních areálů je jim zakázán.
  3. Studenti, kteří jsou v režimu 14 dní po dokončené vakcinaci či do 180 dnů od prodělané nemoci a tyto údaje evidují v ISu, mohou po návratu ze zahraničí do univerzitních areálů bez omezení.
24. 5. 2021

od pondělí 24. 5. 2021 dochází ke změně v přístupu k testování, které má vliv na osobní přítomnosti na fakultě. Opatření k úpravě schématu výjimek najdete ZDE, případně na MUNI. CZ/Koronavirus.
Výjimku z testování mají osoby, které: • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, • byly očkovány proti onemocnění

COVID 19 a od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní.

22. 4. 2021 Informace k organizaci praktické výuky a testování studentů FSpS

Organizace výuky

Testování

Studenti jsou povinni absolvovat test každých 7 dnů dle opatření MZ.

1. Testovací místo na BVV provozované sdružením Podané ruce zahájí svou činnost v sobotu 24. 4. 2021. Provedený test na Covid-19 nesmí být starší 48 hodin před prvním příchodem do výuky v době platnosti Opatření – výsledek testu je předán do IS MU automaticky.

2. Test na Covid-19 může student absolvovat na libovolném jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb - test nesmí být starší než 48 hodin před prvním příchodem do výuky – výsledek nahraje student do IS MU.

3. Samotestovací sada – test na Covid-19 musí být proveden v den prvního příchodu do výuky – výsledek testu student vyfotí a nahraje do IS. Lze akceptovat vlastní zakoupený samotest, tento fakulta studentovi neproplácí. Z testu musí být zřejmé, kdy byl proveden (datum a čas).

Studenti budou vkládat výsledek testu do ISu, aplikace bude spuštěna 24. 4. 2021.

Netestují se

Proplácení testů:

Příjezd zahraničních studentů

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 3. dubna 2021. Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy je dostupný zde.  Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Úřední hodiny studijního oddělení

Od května bude studijní oddělení otevřeno ve standardních úředních hodinách bez nutnosti objednávání, tzn. každý den 9-11 + út a pá odpoledne.

1. 3. 2021

Výuka v semestru Jaro 2021 od 1. 3. dělat 5. 4. 2021

Děkujeme za pochopení.

22. 2. 2021

Vedení fakulty rozhodlo:

Nemáme informace k povinnosti testování, ověřujeme, zda můžeme výuku spustit i bez testování, kterým vláda podmiňuje otevření škol obecně, ale stále bez jakéhokoli omezení platí možnost výuky pro zdravotnické obory.
Řešíme také otázku studentů z okrajových oblastí ČR a ze zahraničí, pro které je dojíždění problematické a v některých případech nemožné.

Prosíme, buďte trpěliví a sledujte informační kanály FSpS, tento týden rozhodne vedení fakulty o dalším postupu.

12. 2. 2021

14. 2. 2021 bude zveřejněn rozvrh pro jarní semestr 2021

Studenti kombinované formy studia mají rozvrh pevně stanoven a je zveřejněn formou XLS tabulky na webu FSpS.

Studenti prezenční formy budou mít v jarním semestru také pevně stanovený rozvrh, který bude zveřejněn na stránkách. 

1. Všichni studenti (i přes pevně stanovený rozvrh) si musí zapsat seminární skupiny v ISu, aby se jim správně zobrazil rozvrh, a to i studenti kombinované formy. Rozpis do seminárních skupin bude zahájen 14. 2. v 17:00 hodin.

2. Studenti, kteří si předměty dosud nezaregistrovali, tak mohou učinit i nyní v období zápisu předmětů, a to až do 14. 3. 2021

3. Výuka dle rozvrhu začíná 1. 3. 2021.

4. Respirátory, testování
Aktuálně žádné opatření nenařizuje povinnost nosit respirátor nebo se pravidelně nechat testovat. Rádi bychom Vás však požádali, abyste do praktické výuky nosili respirátor FFP2/N95.
Očekáváme také zavedení povinnosti testování na VŠ, pokud tato situace nastane, budeme Vás informovat.

5. Přeshraniční studenti
Sledujte prosím aktuální opatření a postupujte v souladu s nimi. Pokud by nebyla možná Vaše účast na praktické výuce, pak budeme situaci individuálně řešit.

V případě dotazů a nejasností kontaktujte studijní oddělení studijni@fsps.muni.cz.

8. 1. 2021

Z důvodu prodloužení vládních epidemických opatření není možné realizovat praktickou výuku až do 22. 1. 2021.

4. 1. 2021

Informace v souladu s aktuálním opatřením vlády:

Dále prosím sledujte případné změny vládních opatření, dodržujte protiepidemická opatření. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

1. 12. 2020

Zveřejnění rozvrhu praktické výuky leden-únor 2021.

30. 11. 2020

Od úterý 1. 12. je otevřeno výdejní okénko studijního oddělení každé úterý 12:30-13:30. Dále platí i pátek mezi 10-11 hod.

Výdejní okénko :

26. 11. 2020

Zveřejnění rozvrhu pro studenty posledních ročníků Bc. a NMgr. denního studia platného od 30. 11. 2020: https://is.muni.cz/auth/do/fsps/studijni/info-stud/rozvrh/.

23. 11. 2020

Na základě rozvolňování epidemických opatření chystáme tyto změny ve výuce pro studenty denního studia:

20. 11. 2020

V pátek 20. listopadu 2020 v 9:30 hod. proběhne schůzka studentů si děkanem FSpS dr. Cackem a proděkanem pro studium doc. Regulim.

Na schůzce Vás seznámíme:

Schůzka bude nahrána a uložena v IS.

Ke schůzce se přihlásíte přes MS Teams, přihlašování bude umožněno od 9:15.

4. 11. 2020
Od pátku 6. 11. studijní oddělení zřizuje výdejní okénko pro průkazy studentů a přelepky na ISIC v místnosti děkanátu v přízemí, které bude dostupné zvenku z chodníku. Okénko je hned vpravo vedle bočního vchodu na děkanát v D33/103 (původně A33/103, kampus byl přečíslován). Otevřeno bude každý pátek mezi 10–11 hod.
Po příchodu:
Výdejní okénko neslouží k vyřizování jiných studijních záležitostí, ty komunikujte nadále e-mailem na studijni@fsps.muni.cz.
Děkujeme, studijní odd.
12. 10. 2020

Proděkan pro studium FSpS vydal Metodický list Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity č. 2/2020 Organizace výuky na FSpS MU v podzimním semestru 2020, s účinností k 12. 10. 2020.

8. 10. 2020

Vzhledem k opatřením Ministerstva zdravotnictví, která vstoupí v platnost 9. 10. 2020, je zrušena s okamžitou platností praktická výuka. Z plánovaného rozvrhu se uskuteční 9. 10. 2020 distanční předměty on-line formou. Výuka praktických předmětů (veškeré sportovní předměty vč. venkovní výuky) se přerušují a do rozvrhu budou zařazeny po uvolnění epidemiologických opatření.

29. 9. 2020
23. 9. 2020​

Krajská hygienická stanice zakázala osobní přítomnost studentů na výuce při studiu VŠ. Povoleny jsou činnosti uvedené v odkazu.

Od 18. září je povinné nosit roušky i ve výuce.

Pravidelně si dezinfikujte ruce, dezinfekce je umístěna při vstupech do budov, na chodbách, před studijním oddělením, v učebnách.

14. 9. 2020

Děkan fakulty vydal Opatření děkana Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity č. 15/2020 v souvislosti s rizikem nákazy COVID–19.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info