ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Poučení žáků

 

Poučení žáků o bezpečnosti před zahájením každé činnosti by mělo být samozřejmostí.

O poučení je třeba učinit zápis, jehož přílohou je osnova školení zpracovaná na základě vyhledání a zhodnocení rizik. Vždy je potřeba zajistit, aby byli dodatečně poučeni i žáci, kteří v den poučení scházeli. Termín následných poučení je rovněž nutné zaznamenat. Je třeba zdůraznit, že poučení je závazné rovněž pro zletilé žáky školy.

Samotné poučení musí být žákům jasné a srozumitelné. V závěru poučení doporučujeme provést pomocí připravených otázek, či řešení případových studií, kontrolu, kterou zjistíme, zda žáci celou problematiku správně pochopili.

Není na závadu, že si některé školy nechávají od žáků podepsat, že se školení zúčastnili a dané problematice porozuměli.

Doporučujeme krátce shrnout důležité body poučení před každou opakující se pohybovou činností (např. zopakovat základní zásady pravidel chování na cyklistické vyjížďce i druhý či třetí den akce nebo při výuce plavání periodicky se opakující např. jednou za čtrnáct dní). Toto poučení je možné zaznamenat do materiálů k akci, respektive uvést v plánu této akce.

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání