ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Zdravotní stav žáka

Pedagog musí vždy při pohybové činnosti zohlednit zdravotní stav žáka.


Zákon č. 561/2004 Sb., § 22 – povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků ukládá povinnost informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.


Pedagog musí zohlednit zdravotní stav žáka také v těchto případech:

 

Příklad z praxe:


Odevzdá-li žák lékařem požadované ČÁSTEČNÉ UVOLNĚNÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY, je nutné, aby pedagog pečlivě prostudoval, popřípadě se lékaře dotázal, v čem spočívá uvolnění z TV a toto respektoval.

Je samozřejmě nepřípustné požadovat, aby alergik v době pylové sezony sportoval, běhal, apod., když má právě pro tyto obtíže lékařem vystavené potvrzení!

 

Omluvenka rodičů po nemoci žáka:


Často se stává, že lékař nařídí při kontrole po prodělané nemoci, aby žák určitou dobu necvičil. O tom informuje pedagoga zákonný zástupce žáka.

V těchto případech je nezbytné respektovat stanovisko lékaře po celou dobu výuky tělesné výchovy!

 

Příklad z praxe:

Žák, který je omluven z hodiny TV a necvičí celou hodinu, nemůže „doplnit družstvo“ v závěru hodiny při volejbale či vybíjené. V případě úrazu tohoto žáka může pojišťovna odmítnout plnění a škole mohou vzniknout nemalé finanční povinnosti (úhrada nákladů na léčení).

 

Opakované časté omluvy žáků před hodinou tělesné výchovy:


Při opakovaných omluvách z tělesné výchovy či výuky plavání (typické stížnosti na nevolnost, bolesti břicha či hlavy) kontaktuje škola co nejdříve zákonné zástupce žáka, informuje je a vyzve k řešení dané situace. U žáků se mnohdy setkáváme s nechutí některé disciplíny provádět, poněvadž je špatně zvládají, nedaří se jim a spolužáci se jim smějí. Také v těchto případech doporučujeme jednání se zákonnými zástupci žáka.

 

Celkové uvolnění z hodin tělesné výchovy:


Ředitel školy musí rozhodnout, kde se žák nachází v hodině tělesné výchovy, je–li na základě lékařského posudku osvobozen. Všechny tyto skutečnosti uvede ředitel školy po dohodě se zákonnými zástupci žáka v rozhodnutí ředitele školy za tím účelem vydaným.

 

Poznámka:


Stávají se i případy, kdy je žák osvobozen z hodin tělesné výchovy, ale jeho zákonní zástupci trvají na účasti tohoto žáka na lyžařském výcvikovém kurzu. Škola nemá povinnost zákonným zástupcům žáka vyhovět. Rozhodnutí je v kompetenci ředitele školy.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání