ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

ÚVODNÍ SLOVO

Na neutěšenou situaci počtu dětských úrazů v České republice upozorňuje vládní dokument „Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017“. Ten rozhodnutím vlády č. 926 ze dne 22. srpna 2007 mimo jiné stanovil ministrům zdravotnictví, školství a některých dalších ministerstev plnění úkolů z něj vyplývajících včetně financování aktivit týkajících se prevence dětských úrazů. Ministerstvu zdravotnictví ukládá intenzivní monitorování situace dětských úrazů. Hejtmanům krajů je pak vládou doporučeno ve spolupráci s orgány místní samosprávy a nevládními organizacemi zpracovat koncepci prevence dětských úrazů v jednotlivých krajích.

Důležitou roli ve snaze snížit množství úrazů dětí v ČR musí mít školy.

A to hned z několika důvodů vyplývajících z jejich povinností:

  • škola musí vždy zajistit bezpečné prostředí pro své žáky (§ 29 školského zákona), což je pro školu mnohdy úkol nelehký.
  • škola by měla v souladu s požadavky současné kurikulární reformy předat žákům do života potřebné dovednosti k bezpečnému provádění pohybových aktivit, ale i znalosti práv a povinností, fair – play soutěžení a základy první pomoci.

Je zřejmé a žádoucí, aby mohl pedagog tyto informace předávat žákům, musí je v první řadě znát a v praxi umět používat.

V současnosti je však legislativa spojená s problematikou bezpečnosti ve školách roztříštěná, nejasná, mnohdy nejednoznačná. V mnoha případech si nejsou problematikou pedagogové jisti nebo ji vůbec neznají.

A právě tato publikace na problém nejen upozorňuje, ale především se jej snaží řešit.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání