ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Vnitřní předpis

Aktualizováno 2020

 

Vnitřní předpis je podle § 305 zákoníku práce závazný dokument, který stanovuje pravidla a povinnosti, například k zajištění bezpečnosti při různých činnostech a akcích.

Škola by měla v souladu s platnou legislativou předem vyhledat a následně vyhodnotit rizika každé plánované činnosti tak, aby byla pro žáky atraktivní, zároveň však maximálně bezpečná. Vyhledaná rizika zohlednit při tvorbě vnitřních předpisů školy, na kterých by se měli podílet všichni zaměstnanci.

Základním vnitřním předpisem (směrnicí) školy, kterým ředitel školy stanovuje v souladu s paragrafem 30 odst. 1 až 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pravidla chodu školy,  je ŠKOLNÍ ŘÁD.

Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu (zdroj MŠMT)

 

V praxi může například předpis stanovit povinnost žáka používat na lyžařském výcviku přilbu. Nerespektování předpisu ze strany zákonného zástupce je důvodem pro vyřazení žáka z výcviku.


Vnitřním předpisem může být dokonce řešen požadavek na kvalifikaci pedagogů, kteří nemají daný obor vystudován. Tuto problematiku nestanovuje totiž žádná právní norma. Je tedy výlučně na zaměstnavateli (řediteli školy) jak toto ve směrnici upraví!


Doporučujeme
, aby výuku plavání, lyžování, kurz vodní turistiky nebo jinou pohybovou činnost vedl učitel s aprobací tělesná výchova nebo učitel s osvědčením získaným v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), který se soustavně zdokonaluje a doplňuje svou kvalifikaci.


POZOR

Platnost osvědčení
v systému DVPP nelze časově omezovat!
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/osvedceni-2

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání