Otázky a odpovědi uchazečů o studium na FSpS

ze Dne otevřených dveří 2022

 

Otázky a odpovědi uchazečů o bc. studium

Jaká je pravděpodobnost přijetí bez přijímaček, když jsem byla na ME?

Podmínky prominutí přijímacích zkoušek mají pevně daná kritéria. Pokud je všechny splníte, šance na prominutí přijímacích zkoušek je vysoká.
Základní informace je, že prominout konání přijímací zkoušky FSpS uchazečům, kteří jsou aktivními sportovci a reprezentovali ČR v olympijských sportech na ME, MS, EH nebo OH v období 1. 1. 2020 - 30. 4. 2022.
Přesné podmínky a postup žádosti o prominutí Přijímacích zkoušek najdete zde.

Prominutí přijímacích zkoušek

Když bych chtěla studovat na fakultě sportovních studií bakaláře- trenérství. Poté pokračovala na magisterském studiu na pedagogické fakultě. Je tato možnost?

Pokud je magisterským studiem myšleno Učitelství TV, které je vypsáno na Fakultě sportovních studií, pak ano. Po studiu programu Tělesná výchova a sport- jakékoli specializace- lze navázat studiem N-Mgr jednooborového programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy. Nelze však navázat magistrem s jiným „předmětem“ na PdF. Co vystudujete s učitelstvím na Bc. Úrovni, můžete potom navázat na studiu navazujícího magistra. Zaměření předmětů nelze jen tak přidávat či měnit.

V deň praktických skúšok na kondičného trénera mám majtrovstvá slovenska v silovom trojboji, chcel by som sa spýtať, či to môže byť dôvod na zúčastnenie sa náhradné termínu?

Žádosti o náhradní termín přijímacích zkoušek řeší individuálně proděkan pro studium. Žádost o náhradní termín najdete ve své e-přihlášce. Dodejte do e-přihlášky potvrzení svazu o účasti na Mistrovství. Výsledek Vám bude oznámen e-mailem.

Ráda bych se zeptala, zda je možné přejít z kombinovaného studia do prezenčního v průběhu studia (či naopak). Chtěla bych se skrz práci hlásit na kombinované, ale vůbec nevím, co očekávat po denním studiu sš. Je možná případná změna?

Obecně přestupy z kombinovaného do prezenčního nebývají časté, schvalují se pouze u studujících, kteří potřebují mít prezenční formu studia z důvodu sirotčího důchodu. U změny formy z prezenční na kombinovanou se posuzují důvody - práce na půlený úvazek apod, posuzuje se však i naplněnost daného studijního plánu. Pokud již v daném plánu studuje maximum studentů, může se proděkan rozhodnout, že žádost zamítne. Přesnější podmínky jsou stanoveny v Opatření děkana Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity č. 14/2020.

Jak je to s možností kombinování oborů z různých fakult MU?

Možné kombinace jsou vždy dané. Nelze si vybírat napříč univerzitou a volně kombinovat studijní programy. Fakulta sportovních studií nabízí studijní plány sdružující program Pedagogické fakulty a fakulty sportovních studií. Nabídku naleznete na oficiálních stránkách pod programem Tělesná výchova a sport - Možnosti studia.

Jaké jsou možnosti čerpání stipendií?


Fakulta nabízí mnoho možností např. prospěchové stipendium za vynikající výsledky, tvůrčí stipendium pro šikovné studenty účastnící se projektů, mimořádná stipendia pro studenty, kteří se podílí na akcích FSpS, ale i sportovní stipendium, stipendium v tíživé sociální situaci, stipendium mobility atd. Rektorát dále umožňuje zažádat si o sociální stipendium a stipendium na podporu ubytování. Přehled stipendijních programů najdete níže.

Stipendijní programy

Je možné studovat dohromady například trenérství a regeneraci a výživu ve sportu. Jako 2 obory najednou.

Můžete studovat programy Osobní kondiční trénink a Tělesná výchova a sport se specializací RVS, ale nelze studovat 2x program Tělesná výchova a sport a specializace RVS a Trenérství.

Máte prosím informace o možnosti uznávání zápočtů, zkoušek v průběhu studia?

Lze uznat předměty, které odpovídají svým obsahem a byly úspěšně absolvovány max. do 5 let zpětně s hodnocením A-C. Přesnější informace jsou k nalezení ve Směrnice děkana FSpS 8/2018 - Uznávání předmětů.

 

Je nějaká možnost uznání trenérských licencí nebo zkoušek? Co se týče například předmětů?

Záleží na typu licence či zkoušky. V případě uznání je nejlepší se nejdříve stavit s certifikátem, licencí za garantem předmětu a zeptat se, zda jsou s požadovaným předmětem obsahově shodné. V případě, že by shodné byly a garant by vyjádřil souhlas s uznáním předmětu na základě certifikátu, požádali byste si o uznání přes úřadovnu v ISu....

Je sdružené studium tělocvik a základy společenských věd zaměřené i na budoucí učení na SŠ?

Aprobace „Učitelství tělesné výchovy pro základní střední školy" je jak název napovídá určeno jak pro ZŠ, tak pro SŠ. Nicméně pro část občanské výchovy si po absolvování N-Mgr budete ještě potřebovat dodělat placenou aprobaci na SŠ. Toto zajišťuje oddělení Celoživotního vzdělávání na PdF.

Rád bych se zeptal na podrobnější informace co se týká přihlášek ohledně kombinovaného sdruženého studia tělesné výchovy a sportu a předmětu např. zeměpis.

Pozor nezaměňujte sdružené a kombinované studium. Kombinované studium nabízíme pouze pro jednooborové studijní plány, do kterých nepatří studia sdružující více studijních programů, jako je tomu u sdruženého studia TVS+ zeměpis.
Přijímací řízení | Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | MUNI SPORT
Sdružené studium lze studovat pouze prezenčně.

Přijímací řízení

Měla bych při kombinovaném studiu status studenta?

Ano, ale nemáte nárok na slevy na jízdném a v menze, ani na ISIC a slevy s ním se pojící.

Je možné se na vašich webových stránkách podívat na rozvrh u konkrétního studijního programu? Rád bych si udělal lepší představu o tom, jak to bude probíhat.

U kombinovaného studia probíhá výuka každý pátek. U prezenčního studia se však rozvrhy liší a do určité míry si je studenti tvoří sami, tedy vzorový rozvrh bohužel nemáme.

Jak je to s přihláškami na sdružené studium? Musím poslat přihlášku na obě fakulty?

Přihlášku podáváte pouze na kmenovou fakultu. V případě sdruženého studia FSpS a PdF si podáváte přihlášku přes FSpS a studijní program TVS.

Otázky a odpovědi uchazečů o NMgr. studium

Mám ještě dotaz další dotaz k oboru Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie. Přijmací zkoušky na tyto 2 obory jsou jednotné? A až při nástupu si vyberu konkrétní specializaci (KT nebo AK)?

Specializaci si volíte v přihlášce prioritami. Přijímací zkoušky jsou na tento program shodné a konáte je pouze jednou. Prioritám věnujte prosím velkou pozornost. Vše je popsané zde:
Přijímací řízení | Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | MUNI SPORT

 

Přijímací řízení do NMgr. studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info