Thermographic evaluation of muscle activity after front crawl swimming in young men

Název česky Termografické posouzení svalové aktivity při plavání kraulem u mladých mužů
Autoři

NOVOTNÝ Jan KODEŠOVÁ Silvie ZACHA Dan NOVOTNÝ Jan BERNACIKOVÁ Martina AWAD RAMADAN Wael

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta of Bioengineering and Biomechanics
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www full text na webu časopisu ABB
Doi http://dx.doi.org/10.5277/ABB-00924-2017-03
Klíčová slova infrared thermography; swimming; muscle activity
Popis Cíl výzkumu: Prozkoumat možností infračervené termografie při monitorování zatížení, případně přetížení, svalů při plavání kraulem. Přispět tak k vývoji časné diagnostiky přetížení svalů. Metodika: Provedli jsem termografické vyšetření u 13 mladých mužů - studentů Univerzity obrany před a 15 minut po plavání kraulem 1000 m. Použili jsme kameru FLUKE TiR. Zaměřili jsme se na 20 oblastí kůže, které jsou blízké určitým funkčním svalovým skupinám. Výsledky: Bylo zjištěno zvýšení relativní teploty po plavání u svalových agonistů pohybu plavců vpřed - musculus triceps brachii (vpravo: z 0,952 na 0,997 nu; vlevo: z 0,995 na 0,986 nu). Podobně se zvýšila teplota u elevátorů paží nad vodu - u zadní části deltových svalů (vpravo: z 1,002 na 1,015; vlevo: z 1,002 na 1,014 nu) a u boční části deltoideů (vpravo: 1,008 na 1,023; vlevo 1,011 na 1,023). U dalších agonistů pohybu plavce vpřed - biceps brachii, pectoralis major, latissimus dorsi - k takovému navýšení kožní teploty nedošlo, zřejmě pod vlivem výraznějšího chlazení plavce vodou. Závěr: Tato práce dokládá možnost použití infračervené termografie v hodnocení specifické svalové zátěže při plavání kraulem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info