Informace o projektu
Reakce a adaptace člověka na specifické zatížení ve sportu

Kód projektu
MUNI/A/0804/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Klíčová slova
reakce, adaptace, tělesná zátěž, sport

Cílem projektu je získat nové vědecké poznatky v oblasti reakce a adaptace člověka na specifickou pohybovou zátěž.
Výzkum byl zaměřen na metabolickou a cirkulační reakci svalů na plavání (část A) a na adaptační změny ve složení těla cyklistů ve sjezdových a technických disciplínách (část B).
A: Metabolická a oběhová reakce svalů trupu a horních končetin 35 studentů a 7 vrcholových plavců byla sledována prostřednictvím infračervené termografie .
B: Adaptační projevy složení těla a somatotypu 30-35 cyklistů ve sjezdových a technických disciplínách byly sledovány antropometrickými metodami.

Dalším cílem projektu bylo podpořit odborný růst a realizaci disertačních prací zúčastněných studentů doktorského studia kinantroplogie na Fakultě sportovních studií MU.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info