3D kinematická analýza smečovaného podání ve volejbale mužů aneb rychlost rozhoduje

Volejbal je týmový, míčový, bezkontaktní sport a stejně jako všechny sportovní odvětví se vyvíjí. V 80. letech 20. století se pro zahájení hry začalo používat smečované podání. Tedy pohybový vzorec, při kterém si hráč nadhodí míč, rozběhne se a ve výskoku směrem k síti udeří do míče, který směřuje na polovinu soupeře. Dnes po 40 letech používaní tohoto způsobu zahájení rozehry, dosahuje rychlost smečovaného podání u elitních hráčů přes 130 km/h.

1. 10. 2021 Jiří Petrů

Bez popisku

Tyto hodnoty, podobně jako například v tenise, dávají podávajícímu týmu vysokou šanci uspět v jednotlivých rozehrách. Tato skutečnost s aktuálním pojetím a filozofií hry dává vysokou šanci ovlivnit utkání ve svůj prospěch. Kde je skryta energie pro tyto výkony? Jak trénovat tuto herní činnost a na které aspekty pohybu se zaměřit? Nejen na tyto otázky se pokusíme odpovědět v našem výzkumu.

Spolupracovat s námi na výzkumu budou čeští elitní hráči věkové kategorie U18-U20, kteří jsou zařazeni do reprezentačních týmů ČR. Tito sportovci jsou často zařazeni i do družstev hrající extraligu seniorů. Pro kinematickou analýzu a detailní rozbor pohybu použijeme analytický software SIMI motion Analysis. Výhodou této metody je měření probíhající v reálném čase a prostoru během sportovního výkonu. Nedochází tím k ovlivnění podmínek samotného pohybu sportovce. Při tomto snímání sportovce jsou na jejich tělo připevněny reflexní body, které nám následně při přenesení záznamů do softwaru přesně definují jednotlivé pohyby segmentů těla vzhledem k časoprostoru. Těchto bodů bude v našem výzkumu na sportovce připevněno 13. Při přenesení jejich pohybu do 3D perspektivy získáme přesné údaje o každém z 13 bodů na jejich těle. Režim snímání bude 100 Hz/s. Tyto údaje nám budou dávat detailní informace o pohybu sportovce během jednoho podání, které trvá od nadhozu míče až po dopad sportovce na zem v průměru 2,5 s. Získáme, tak informace např. o rychlosti pohybu těžiště před úderem, o úhlové rychlosti smečařské paže nebo o korelaci délky letové fáze smečovaného podání a výsledné rychlosti podání.   

Tyto poznatky by měly trenérům mládeže objasnit, jaká fáze při tréninku smečovaného podání směrem k rychlosti podání je nejdůležitější. Respektive na které pohyby a jejich rozvoj se zaměřit. Pilotní projekt snímání proběhl počátkem roku 2021 a v období leden-únor 2022 by měla proběhnout hlavní část výzkumu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info