Jak efektivně zvýšit výkonnost v cyklistice prostřednictvím silového tréninku?

O přínosu silového tréninku pro vytrvalostní cyklisty se často diskutuje. Začlenění silového tréninku do přípravného období cyklistů se ovšem v posledních letech dostává stále větší pozornosti. Mezi cyklisty panují často obavy ze zvýšení celkové tělesné hmotnosti, což by mohlo negativně ovlivnit jejich výkon ve stoupání. Žádná z dostupné studie u středně až vysoce trénovaných cyklistů nicméně neuvádí jakýkoli nárůst celkové tělesné hmotnosti po absolvování silového tréninku.

13. 11. 2023 Luděk Helis

Bez popisku

Některé z prvních studií, které zkoumaly účinky kombinace vytrvalostního a silového tréninku u vytrvalostně trénovaných sportovců, nezjistily žádné pozitivní účinky na vytrvalostní výkon. Problém souběžného tréninku nachází limity ve vytrvalostním tréninku, který tlumí adaptace na trénink silový. Avšak neexistují žádné důkazy o negativních dopadech souběžného tréninku na vytrvalostní výkon. Dostupné výsledky výzkumů z posledních dvou desetiletí podporují tvrzení, že specificky navržený silový trénink může přímo přispívat ke zlepšení parametrů ovlivňujících vytrvalostní výkon. Silový trénink obecně přispívá ke zvýšení vytrvalostního výkonu tím, že zlepšuje ekonomiku pohybu, oddaluje únavu, zlepšuje anaerobní kapacitu a zvyšuje maximální výkon.

Silový trénink představuje velké množství forem a metod. Pro maximalizaci adaptačního potenciálu by měl být silový trénink svým charakterem co nejvíce podobný sportovnímu výkonu. Z toho důvodu je náš program silového tréninku sestaven pouze z cyklisticky specifických cviků. Naším záměrem je prozkoumat rozdíl mezi dvěma typy silového tréninku. Jedná se o provedení pohybu unilaterálním nebo bilaterálním charakterem, zjednodušeně řečeno jako dřep na jedné noze (unilaterální) a standartní dřep na obou nohách (bilaterální).

Cílem výzkumu je zjistit přímé odezvy dvou typů silového tréninku na výkon ve specifickém pohybovém projevu v cyklistice.

Na základě převládajícímu zjištění podporující pozitivní adaptace jsem se rozhodli zkoumat specifické typy silového tréninku a porovnat rozdíl mezi nimi. Oba typy mají své výhody a omezení, proto je našim záměrem zjistit jejich rozdíl.

Podrobněji chceme zjistit rozdíly dvou typů silových tréninků a prozkoumat jejich vliv na:

Zá účelem zjištění těchto rozdílů hledáme do studie:

Studie proběhne od ledna do března 2024.

Výzkum bude obsahovat:

Účastí a dokončením 10týdenní silové intervence získáte:

Budeme rádi, pokud projevíte zájem o účast v této studii. V takovém případě prosím vyplňte krátký dotazník v odkazu níže.

Odkaz na registrační formulář: https://forms.gle/w1zfRuyj5K3Mn8seA

Účast v kontrolní skupině (méně časově náročná):

Do výzkumu rovněž hledáme osoby do kontrolní skupiny, která podstoupí pouze vstupní a výstupní vyšetření bez 10týdenní silové intervence. Účastníci této skupiny získají základní výsledky tělesného složení přístrojem InBody (% tělesného tuku, % celkové svalové hmoty, BMI) a výsledky dosažených hodnot silových parametrů z testů maximálních silových výkonů (maximální sílu dolních končetin, Wmax a maximální hodnotu výkonu krátkodobé vytrvalosti).

Osoby kontrolní skupiny rovněž musí splňovat kritéria přijetí do studie. Pokud se chcete do studie zapojit, ale jste časově nebo jiným způsobem limitováni, vyplňte registrační formulář a uveďte v něm poznámku: „Mám zájem zapojit se pouze do kontrolní skupiny“.

V případě zájmu o doplňující informace neváhejte kontaktovat hlavního řešitele projektu Mgr. Luďka Helise na e-mailu helis@mail.muni.cz

 

Reference

– Aagaard, P., Andersen, J. L., Bennekou, M., Larsson, B., Olesen, J. L., Crameri, R., Magnusson, S. P., & Kjær, M. (2011). Effects of resistance training on endurance capacity and muscle fiber composition in young top-level cyclists. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 21(6). https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2010.01283.x
– Barrett-O’keefe, Z., Helgerud, J., Wagner, P. D., & Richardson, R. S. (2012). Maximal strength training and increased work efficiency: Contribution from the trained muscle bed. Journal of Applied Physiology, 113(12), 1846–1851. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00761.2012
– Hausswirth, C., Argentin, S., Bieuzen, F., Le Meur, Y., Couturier, A., & Brisswalter, J. (2010). Endurance and strength training effects on physiological and muscular parameters during prolonged cycling. Journal of Electromyography and Kinesiology, 20(2), 330–339. https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2009.04.008
– Hickson, R. C. (1980). Interference of Strength Development by Simultaneously Training for Strength and Endurance*. In European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology (Vol. 45). Springer-Verlag.
– Hug, F., & Dorel, S. (2009). Electromyographic analysis of pedaling: A review. In Journal of Electromyography and Kinesiology (Vol. 19, Issue 2, pp. 182–198). https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2007.10.010
– Jensen, C. R. (1963). Effects of five training combinations of swimming and weight training on swimming the front crawl. Research Quarterly of the American Association for Health, Physical Education and Recreation, 34(4), 471–477. https://doi.org/10.1080/10671188.1963.10613259
– Knuttgen, H. G., & Kraemer, W. J. (1987). Physical working capacity and physical performance. Journal of Applied Sport Science Research, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.1249/00005768-196903000-00004
– Koninckx, E., Leemputte, M. Van, & Hespel, P. (2010). Effect of isokinetic cycling versus weight training on maximal power output and endurance performance in cycling. European Journal of Applied Physiology, 109(4), 699–708. https://doi.org/10.1007/s00421-010-1407-9
– Kristoffersen, M., Sandbakk, Ø., Rønnestad, B. R., & Gundersen, H. (2019). Comparison of short-sprint and heavy strength training on cycling performance. Frontiers in Physiology, 10(AUG). https://doi.org/10.3389/fphys.2019.01132
– Liao, K. F., Nassis, G. P., Bishop, C., Yang, W., Bian, C., & Li, Y. M. (2022). Effects of unilateral vs. bilateral resistance training interventions on measures of strength, jump, linear and change of direction speed: a systematic review and meta-analysis. In Biology of Sport (Vol. 39, Issue 3, pp. 485–497). Institute of Sport. https://doi.org/10.5114/BIOLSPORT.2022.107024
– Mujika, I., Rønnestad, B. R., & Martin, D. T. (2016). Effects of increased muscle strength and muscle mass on endurance-cycling performance. International Journal of Sports Physiology and Performance, 11(3), 283–289. https://doi.org/10.1123/IJSPP.2015-0405
– Paavolainen, L., Häkkinen, K., & Rusko, H. (1991). Effects of explosive type strength training on physical performance characteristics in cross-country skiers. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 62(4), 251–255. https://doi.org/10.1007/BF00571548
– Rønnestad, B. R., Hansen, E. A., & Raastad, T. (2009). Strength training improves 5-min all-out performance following 185min of cycling. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 21(2), 250–259. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2009.01035.x
– Rønnestad, B. R., Hansen, E. A., & Raastad, T. (2010a). Effect of heavy strength training on thigh muscle cross-sectional area, performance determinants, and performance in well-trained cyclists. European Journal of Applied Physiology, 108(5), 965–975. https://doi.org/10.1007/s00421-009-1307-z
– Rønnestad, B. R., Hansen, E. A., & Raastad, T. (2010b). In-season strength maintenance training increases well-trained cyclists’ performance. European Journal of Applied Physiology, 110(6), 1269–1282. https://doi.org/10.1007/s00421-010-1622-4
– Rønnestad, B. R., Hansen, J., Hollan, I., & Ellefsen, S. (2015). Strength training improves performance and pedaling characteristics in elite cyclists. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 25(1), e89–e98. https://doi.org/10.1111/sms.12257
– Rønnestad, B. R., & Mujika, I. (2014). Optimizing strength training for running and cycling endurance performance: A review. In Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports (Vol. 24, Issue 4, pp. 603–612). Blackwell Munksgaard. https://doi.org/10.1111/sms.12104
– Sunde, A., Støren, Ø., Bjerkaas, M., Larsen, M. H., Hoff, J., & Helgerud, J. (2010). Maximal Strength Training Improves Cycling Economy in Competitive Cyclists. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(8), 2157–2165. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181aeb16a
– Tanaka, H., Costill, D. L., Thomas, R., Fink, W. J., & Widrick, J. J. (1993). Dry-land resistance training for competitive swimming. Medicine and Science in Sports and Exercise, 25(8).
– Vikmoen, O., Ellefsen, S., Trøen, Hollan, I., Hanestadhaugen, M., Raastad, T., & Rønnestad, B. R. (2016). Strength training improves cycling performance, fractional utilization of VO2max and cycling economy in female cyclists. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26(4), 384–396. https://doi.org/10.1111/sms.12468


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info