Podporujeme aktivní stárnutí

Poměr seniorů vůči celkové populaci se za poslední dekády stále zvyšuje. Například v české republice, dle dat českého statistického úřadu, tvoří nyní senioři jednu pětinu populace a očekává se, že v roce 2050 bude jejich podíl téměř jedna třetina. Z tohoto důvodu je potřeba se zaměřit na tuto věkovou skupinu a cílit na podporu aktivního stárnutí zaměřujícího se na udržení soběstačnosti a podpoře zdraví. V této oblasti hraje pohybová aktivita nezastupitelnou roli. A právě podpora pohybové aktivity v domácím prostředí pomocí edukačních brožurek je hlavním cílem probíhajícího projektu KoMUNItního fondu Masarykovy Univerzity – Aktivní stárnutí.

1. 11. 2023 Andrea Horáková

Bez popisku

Každý senior, který je motivovaný k pohybové aktivitě, nemá možnosti navštěvovat komerční pohybové lekce z mnoha důvodů (například velká vzdálenost od domova, obava z cestování, nedostatek finančních zdrojů nebo obava ze skupinových cvičení). Dále se v Brně a okolí nachází malý počet lekcí věnující se cílené pohybové aktivitě seniorů, a proto je jejich kapacita rychle naplněna. Aktivní senioři, kteří by chtěli cvičit i vícekrát týdně proto nemají často tuto možnost, ale pomocí brožurek mohou pokračovat ve cvičení v domácím prostředí či na dovolené.

Výstupem projektu budou tři jak elektronické, tak tištěné brožurky zaměřené na preskripci pohybové aktivity vhodné pro seniory. Každá brožurka bude zaměřena na jinou obtížnost (začátečníci, pokročilí, zdatní) a bude obsahovat teoretickou část (důležitost pohybové aktivity a výživy v kontextu zdravého stárnutí) a praktickou část (sestavení vhodného tréninku dle obtížnosti s popisem a grafickou podporou). Díky brožurkám se senioři dozví užitečné informace o tom, jakým způsobem mohou ovlivnit vlastní proces stárnutí a naučí se nové cviky, které mohou praktikovat v domácím prostředí.

Brožury v elektronické podobě budou k dispozici od 1. ledna 2024 online, tištěné od 1. února 2024.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info