Analýza chůze specifických skupin populace

Měření mentálně hendikepovaných sportovců probíhalo na národních turnajích a hrách Českého hnutí speciálních olympiád (ČHSO), které poskytuje možnosti sportovního tréninku a soutěží pro mentálně handicapované. České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) je součástí Speciálních olympiád, největší celosvětové organizace pro děti od 8 let a dospělé, jejichž IQ není vyšší než 75. ČHSO sdružuje 130 sportovních klubů v celé České republice, které poskytují celoroční trénink a sportovní soutěže pro více než 2500 sportovců s mentálním handicapem.

9. 4. 2021 Marta Gimunová

Bez popisku

Projekt Analýza chůze specifických skupin populace byl rozdělen na dva tematické celky: zjištění stavu nožní klenby a časoprostorových parametrů chůze u seniorů a mentálně hendikepovaných sportovců. V roce 2017 proběhl předchozí výzkum (Analýza plantárních tlaků u specifických skupin populace), které byl částečně také zaměřený na zjištění stavu nožní klenby a četnosti deformit nohy u mentálně handicapovaných. V obou případech měření mentálně hendikepovaných sportovců probíhalo na národních turnajích a hrách Českého hnutí speciálních olympiád (ČHSO), které poskytuje možnosti sportovního tréninku a soutěží pro mentálně handicapované.

Snížení podélné nožní klenby, deformace nohy a problémy s chůzí se oproti běžné populaci vyskytují u mentálně handicapovaných častěji. I proto v rámci speciální olympiád vznikl program Fit Feet (Správná noha), zaměřený na screening nohy a chůze.

V rámci výzkumů FSpS MU, plochá noha byla pozorována u přibližně 37 % sportovců s mentálním handicapem (četnost ploché nohy u běžné populace se udává mezi 12 až 16 %). Hallux abducto valgus byl pozorován u 15 % sportovců a kladívkové prsty až u 10 %. Tyto deformity vznikají na základě používání nepadnoucí obuvi. Proto je jako prevence nutné zvyšovat zájem sportovců s mentálním handicapem o tuto problematiku (Gimunová et al., 2017; Gimunová a Válková, 2019).

Riziko pádů je u populace s mentální handicapem vyšší než u běžné populace. Fyzická aktivita vede ke zlepšení posturální stability. Ve studii zaměřené na posturální stabilitu u handicapovaných běžkařů se úroveň posturální stability lišila v závislosti na délce trasy, na které závodili. Nejnižší posturální stabilitu měli běžkaři závodící na trati 50 a 100 metrů, nejlepší pak závodníci na 10 km (Gimunová et al., 2020).

Výsledky poslední studie (Gimunová et al., 2019) pak ukazují, že vzhledem k vyšší hmotnosti a procentu tělesného tuku u této populace je nutné podporovat zdravý životní styl a pohyb.

 

Odkazy na odborné publikace:

GIMUNOVÁ, Marta, Alena SKOTÁKOVÁ, Vojtěch GRÜN, Kateřina JENČÍKOVÁ, Leoš DANĚK, Tomáš HLINSKÝ, Lenka SVOBODOVÁ, Miriam KALICHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. The differences in postural stability between cross-country and alpine skiers with intellectual disabilities. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Poland, 2020, roč. 22, č. 4, s. 133-138. ISSN 1509-409X. doi:10.37190/ABB-01690-2020-04.

GIMUNOVÁ, Marta a Hana VÁLKOVÁ. Program Správná noha Českého hnutí speciálních olympiád: komparace rozdílů mezi vybranými sporty. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 2018/9, 9 (2), s. 28-33. ISSN 1804-4204.

GIMUNOVÁ, Marta, Hana VÁLKOVÁ, Tomáš KALINA a Tomáš VODIČKA. The relationship between body composition and foot posture index in Special Olympics athletes. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Poland, 2019, roč. 21, č. 4, s. 47-52. ISSN 1509-409X.

GIMUNOVÁ, Marta, Hana VÁLKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin ZVONAŘ. PREVALENCE OF PODIATRIC CONDITIONS IN SPECIAL OLYMPICS ATHLETES: THE CZECH REPUBLIC WINTER GAMES FIT FEET SCREENING. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology, 2017, Opatija, Croatia. University of Zagreb, Faculty of Kinesio: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2017. s. 32-35. ISBN 978-953-317-049-7.

Video 29. ZHSO 2020


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info