Fyziologické aspekty speciální jednotky Armády České republiky

Na základě výzkumné spolupráce s elitním útvarem AČR jsme mohli realizovat projekt s názvem Fyziologické aspekty speciální jednotky Armády České republiky. Projekt se zaměřil nejen na pouhé mapováním fyziologických ukazatelů jejich výkonnosti, ale především natvorbu specializovaného zátěžového testu pro zefektivnění výběru uchazečů a interní selekci.

13. 8. 2021 Martin Bugala

Bez popisku

Pro tým odborníků (Bugala, Bernaciková, Struhár, Kalina, Grün) z Fakulty sportovních studií MU to byla výzva, jelikož pracovat s elitními vojáky, kteří skáčou s padákem z výšky 4000 m, umí se potopit do hloubky 40 m, provést pochod se 40 kg zátěže minimálně 30 km a ještě vykonat úkol nasazení, není obvyklé. Zmíněný tým prokázal svoji odbornost a vytvořil nový speciální laboratorní test s názvem Load walking test (zátěžový chodecký test).  

Tento test byl ověřen v praxi v rámci interního výzkumu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity a reflektoval skutečnost, že provádění vytrvalostního výkonu vojáků bez zátěže a se zátěží je značně rozdílné. Zejména pokud se zaměřujeme na činnost elitních vojáků, která je převážně se zátěží (výstroj, zbraně, vybavení atd.). Dále je nutné zmínit fakt, že ti, kteří mají vysoké bodové skoré například při Cooperově testu, nemusí být schopni zvládat aerobní činnost pod zátěží. Tedy proto se projekt zaměřil na tvorbu modelu laboratorního testu, který by umožnil poukázat schopnost zvládat vytrvalostní výkon se zátěží.  

Samotná tvorba testu předcházela důkladná rešerše literatury a praxe, která se zabývala nejenom fyziologickým testováním a provádění fyzického výkonu se zátěží, ale také rozložením hmotnosti zátěže a stanovením rychlosti chůze a sklonu.  

Na základě rešerše a konzultací s instruktory byly stanoveny jednotlivé parametry testu hmotnost zátěže 55 kg, konstantní rychlost chůze na 5,3 km a navýšení sklonu o 1 %, po každé proběhlé minutě. Díky tomu je test proveditelný v relativně krátkém čase.  

Projekt poukázal na fakt, že elitní vojáci musí mít reálnější testy, jelikož klasické laboratorní či terénní testy testují obecnou zdatnost a ne zdatnost profesní. Proto tým odborníků z Masarykovy univerzity Fakulty sportovních studií vytvořil nový Load walking test, který je nyní praxi u elitní jednotky AČR. 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info