Jak ovlivňuje menstruace sportující ženy?

Ve sportovních vědách je stále nedostatek výzkumů zabývající se pouze ženami a z toho důvodu jsou zjištění ze studií prováděných na mužích aplikovány na ženy. Menstruační cyklus a změny s ním spojené jsou hlavním důvodem nezařazování žen do výzkumů. 

3. 3. 2023 Michaela Beníčková

Bez popisku

Ale právě menstruační cyklus dělá ženy jedinečné a může ovlivňovat řadu aspektů od fyzického výkonu, motivace po spánek či nutriční potřeby. Jedná se také o jeden z primárních ukazatelů zdraví žen a absence menstruačního cyklus je jedním z projevů syndromu relativní energetické nedostatečnosti (RED-s). Z toho důvodu jsme připravili výzkum, jehož cílem je přinést data o sportovkyních z oblasti zdraví, výživy a pohybu. U žen bude sledována energetická dostupnost, menstruační cyklus, chronotyp a případné dopady nízké energetické dostupnosti či manipulace s tělesnou hmotností na zdraví sportovkyň.

​Obecně jsou ženy ve výzkumech sportovních věd zastoupeny méně než muži. Data studie dokonce ukazují, že pouze 6 % všech sportovně zaměřených publikací z let 2014–2020 zahrnovalo pouze ženy (Cowley a kol., 2021). Zejména přítomnost menstruačního cyklu je důvod, proč jsou ženy z výzkumů často vyřazovány, ačkoli se jedná o jeden ze základních ukazatelů zdraví žen. Na základě aktuálních dat je možné konstatovat, že menstruační cyklus mimo jiné ovlivňuje také sportovní výkon (McNulty a kol., 2020; Carmichael a kol., 2021) a motivaci (Crewther a Cook, 2018). Existuje dokonce vztah mezi fázemi menstruačního cyklu a sportovním výkonem a cirkadiánními rytmy (Birch a Reilly, 2009).

Se zdravím žen úzce souvisí také výživa a pohybová aktivita. Nízká energetická dostupnost (nízká ED) v kombinaci s vysokou tréninkovou zátěží může vést k rozvoji syndromu relativní energetické nedostatečnosti (RED-s). Ta může mít za následek nejen poruchy až absence menstruačního cyklu, ale také např. zhoršení stavu kostí (Mountjoy a kol., 2018). Důsledky pro zdraví kostí se mohou pohybovat od krátkodobých změn v metabolismu kostí a zvýšeného rizika únavové zlomeniny až po dlouhodobé následky nízké kostní hustoty jako je osteoporóza a související zlomeniny způsobené kostní křehkostí (Popp a kol., 2022). Existuje také propojení mezi zdravím kostí a střevním mikrobiomem prostřednictvím gut-bone axis (česky dráha střevo-kost) (Tu a kol., 2021) a výzkumy poukazující na vztah nízkého energetického příjmu a složení střevního mikrobiomu (Mörkl a kol., 2017). V oblasti sportů manipulující se svou tělesnou hmotností, např. u úpolových sportů, je vysoké riziko rozvoje syndromu Relativní energetické nedostatečnosti ve sportu (RED-S), kdy odborná literatura popisuje případy výskytu u vrcholových mužských sportovců pouze ojediněle (Kasper a kol., 2019; Langan-Evans a kol., 2020) a data o ženách zcela chybí.

Zapojte se do výzkumu

a podpořte tím zastoupení žen ve vědě. Můžete tím přispět k individuálnímu přístupu ke sportujícím ženám, který je často podceňovaný.

Náš výzkum s názvem Zdravotní, nutriční a výkonově-specifické determinanty u sportujících žen je rozdělen do 4 částí. Do první, úvodní části výzkumu hledáme ženy ve věku 18–35 let. Účasti brání pouze těhotenství, mateřství a pohybová inaktivita.

Cílem této části výzkumu je nasbírat data o sportovní úrovni žen, výskytu syndromu relativní energetické nedostatečnosti a zastoupení jednotlivých chronotypů. Na základě výsledků této části můžete být, v případě Vašeho zájmu a souhlasu, zařazena do části 2, 3, 4 nebo ukončíte svou účast ve výzkumu.

Jak bude účast probíhat?

Jedná se o jednorázový sběr dat, v rámci kterého: vyplníte online dotazníky na klasifikaci pohybové aktivity, prevalenci RED-S (dotazník RST), nízké energetické dostupnosti (dotazník LEAF-Q), dotazník na určení chronotypu (dotazník MEQ); a odevzdáte/ odešlete 3denní nutriční prospektivní záznam včetně záznamu pohybové aktivity.

Informace budou sloužit ke zhodnocení Vašeho nutričního, zdravotního stavu a charakteristice tréninkové zátěže. Vyplníte-li v online dotazníku svůj email, do 3 měsíců Vám pošleme vyhodnocené dotazníky a záznamy. Dostanete zpětnou vazbu o Vaší výkonnostní úrovní, případném riziku nízké energetické dostupnosti a chronotypu.

Jak se zapojit?

Vyplňte online dotazník a pošlete nám na email zenyvesportu@gmail.com vyplněný 3denní výživový a pohybový záznam, který naleznete ZDE. Součástí 3denního záznamu je také informovaný souhlas, který si, prosím, nezapomeňte přečíst a podepsat.

Podpisem informovaného souhlasu a vyplněním online dotazníku souhlasíte s Vaší účastí ve výzkumu.

Kontakt

V případě jakýkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat na email: zenyvesportu@gmail.com.
Případně kontaktujte hlavní řešitelku projektu Mgr. Michaelu Beníčkovou (michaela.benickova@mail.muni.cz) či etickou komisi pro výzkum (ekv@muni.cz)

Zdroje

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info