Komparace formálních vzdělávacích programů trenérů šermu

I přes jistou unifikaci, globální užívání moderních tréninkových metod a prostředků stále panuje velmi rozdílná výkonnost sportovců z různých zemí v různých sportovních odvětvích. Šerm není výjimkou, i zde se uplatňují zásadní rozdíly ve výkonnosti a dosažených výsledcích. 

25. 6. 2021 Michal Roček

Bez popisku

Na světových planších se setkáváme se státy, které dominují a jsou po dekády tradičně úspěšné. Proto jsme se rozhodli komparovat právě maďarský systém vzdělávání trenérů, který reprezentuje jedny z nejlepších světových výsledků historie a současnosti a porovnat ho s progresivním britským systémem vzdělávání trenérů. Tyto dva systémy následně komparovat s prostředky formálního vzdělávání, které se používají u nás v České republice a které v současné době procházejí pozitivními funkčními změnami. Na základě zjištění popsat rozdíly, ale i styčné body a využít je pro případné designování a optimalizaci vzdělávání trenérů šermu u nás v České republice.    

Hlavním výzkumným prostředkem v této fázi bylo použití obsahové analýzy, která se soustředila na popis a komparaci legislativy, organizací zajišťujících vzdělávání, organizační a obsahové náplně kurzů a studijních programů, časové dotaci, pojímání praktického výcviku a využívání studijní opory pro frekventanty kurzů. Zjistili jsme, že se organizace teoretické výuky od maďarského systému zásadně neliší a je pojímána tradičním „středoevropským systémem“. Naproti tomu výzkum prokázal, že vzdělávání trenérů ve Velké Británii je pojímáno zcela odlišně, a to ne jenom na příkladu používání online prostoru ve výuce, ale je koncipováno na rozdílných filozofických základech. Zcela odlišné je pak pojímání legislativy uplatňující se v sektoru vzdělávání trenérů a zapojení vládních orgánů do tohoto procesu.      

V dalších fázích výzkumu, se budeme ptát zahraničních expertů na jejich pohled a specifikovat povědomí především o praktickém výcviku, co považují za důležité, jakým směrem by se vydali, co ovlivnilo jejich cestu k trenérskému mistrovství a porovnáme jejich pohled na vzdělávání s přáními a očekáváním našich trenérů. Na základě těchto dalších zjištění dále budeme zpřesňovat náš pohled na to, co stojí za elitními výkony a nejvyšším trenérským uměním v šermu. 

Výběrová literatura 

  • CCE, ASOIF, & LBU. (2013). The International Sport Coaching Framework, v1.2. Champaign, IL: Human Kinetics. 
  • Kundera, V. (2019). Model vzdělávání trenérů šermu v České republice. (disertační práce). Brno, Masarykova univerzita.  
  • Kirby, D. J. (2014). From Piste to Podium: a qualitative exploration of the development of fencing coaching in Britain (diplomová práce). Birmingham, University of Birmingham. 
  • Mallett, C., Trudel, P., Lyle, J., & Rynne, S. (2009). Formal vs. Informal Coach Education. International Journal of Sports Science & Coaching, 4(3), 325-334. 
  • Randall, N. (2009, January). Coach Development Project. The Sword, 4-17. 
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info