Komparace zájmu o povinnou tělesnou výchovu na Masarykově univerzitě

Masarykova univerzita (MU) má povinnost TV, a to ve 2 semestrech. Centrum univerzitního sportu (CUS) Fakulty sportovních studií zajišťuje povinnou tělesnou výchovu na MU. Studující mají v rámci bakalářského studia a dlouhého magisterského studia povinnost dvou zápočtů z tělesné výchovy. Mohou volit jak semestrální výuku, tak formu blokové výuky probíhající v pátek nebo o víkendu. Dále mají na výběr vícedenní letní nebo zimní výcvikové kurzy.  

20. 8. 2021 Radka Střeštíková

Bez popisku

Některé výzkumy potvrzují, že při přechodu na vysokou školu, dochází k nárůstu zanedbávání zdravého životního stylu a ke snižování fyzického pohybu (Bray & Born, 2004). Důvodem jsou změny v životě univerzitního studenta, se kterými se potřebuje vyrovnat – životní styl regulovaný rodinou a školou, vyšší počet hodin věnovaných studiu, zvýšení stresu kvůli tlaku ze studia a zvýšení odpovědnosti. Vědecké výzkumy zdravotních návyků vysokoškolských studentů však zjistily nízkou úroveň fyzické aktivity a špatné stravovací návyky (Waldron & Dieser, 2010). 

Pro náš výzkum jsme vytvořili dotazník. Na dotazník odpovědělo celkem 1608 studentů ze všech fakult MU. Dotazníkové šetření proběhlo v jarním semestru 2019 v semestrální výuce, jak v povinné, tak v placené formě.  

Na základě studií z let 2005 a 2014 (Střeštíková & Svobodová, 2019) jsme v dotazníku položili otázku na počet semestrů povinné TV, zda vůbec studenti mají zájem navštěvovat povinnou TV a v jakém rozsahu.

Z výsledků, které jsme srovnali v tabulce 1., vidíme, že kladný postoj studentů k povinné tělesné výchově na MU je stabilní. Ve srovnání s předchozími výzkumy, v roce 2019 vzrostl počet studentů, kteří souhlasí s povinnou TV ve dvou semestrech, a za posledních 14 let pokleslo procento těch, kteří s ní nesouhlasí. 

Tab. 1.: Srovnání zájmu o povinnou TV na MU 

 

2005 

2014 

2019 

1 semestr 

40 (4 %) 

53 (4,3 %) 

142 (9 %) 

2 semestry 

245 (23 %) 

393 (31,6 %) 

605 (38 %) 

3 a více semestrů 

557 (53 %) 

698 (56,1 %) 

708 (44 %) 

Nesouhlasím  

204 (20 %) 

100 (8,0 %) 

152 (9 %) 

Celkem 

1046 (100 %) 

1244 (100 %) 

1608 (100 %) 

 

Literatura:

Bray S.R., Born H.A. (2004) Transition to University and vigorous physical activity: implications for health and psychological well-being. Journal of American College Health 52, 181-188.

Střeštíková, R., Svobodová, Z. (2019). Komparace postojů ke sportovně pohybovým aktivitám studentů MU Brno v letech 2005 a 2014. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019. ISBN 978-80-553-2720-4 

Střeštíková, R., Svobodová, Z. (2020). Analysis of Masaryk University students' interest in sports courses in mandatory physical education. 1st ed. Brno, Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology, od s. 270-277, 8 s. 2020. ISBN 978-80-210-9631-8 

Waldron, J. J., & Dieser, R. B. (2010). Perspectives of fitness and health in college men and women. Journal of College Student Development, 51(1), 65- 78. 

 

web centrum univerzitního sportu fb centrum univerzitního sportu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info