Nejčastější a současně nejméně efektivní způsob výběru sportovního talentu

Zejména v období pubescence jsou v některých znacích (antropometrické, silové atd.) znatelné rozdíly mezi jedinci narozenými na začátku, resp. na konci téhož roku. Sportovci narození na začátku roku jsou často označováni jako sportovně talentovaní, avšak mnohdy (nevědomě) pouze využívají dočasných výhod plynoucích z jejich data narození. 

30. 7. 2021 Michal Bozděch

Bez popisku

Všimli jste si, jak pediatři a maminky neklasifikují stáří novorozence a batolata podle let, ale měsíců? Důvodem je, že v tomto období dochází k rychlému vývoj hned několika důležitých funkcí dítěte, proto je nutné toto období více členit, abychom mohli přesněji sledovat vývoj jedince ve srovnání s normami, ostatními zdravými dětmi. 

V období dospívání taktéž dochází ke zrychlenému rozvoji a vývoji schopností a dovedností, pomocí nichž určujeme/odhadujeme, zde dotyčný/á bude dosahovat excelentních sportovních výsledků. Existují validní i reliabilní testy (např. laboratorní rozbor krve), které nám mohou pomoci přesněji určit pravděpodobnost, zda má jedinec vlohy k danému sportovnímu odvětví. Nicméně z ekonomických, časových, morálních či ješitných důvodů trenéři a rodiče často určují talent svých dětí či svěřenců pomocí pouhého srovnání výkonu, výkonnosti, antropometrických charakteristik atd. s jejich vrstevníky. 

Tento způsob výběru sportovně talentovaných jedinců je však značně nepřesný a dává možnost vzniku věkové předpojatosti. Relativně starší jedinci (narození na začátku hráčské sezóny) jsou častěji označováni jako sportovně talentovaní oproti relativně mladším vrstevníkům (narozených na konci hráčské sezóny). V tomto smyslu se však jedná o pouhou dočasnou biologickou výhodu plynoucí z jejich data narození, která vymizí po ukončení dospívání. Než však dojde k ukončení tohoto procesu, relativně starší jedinci, kteří byli označeni jako sportovně talentovaní, získali zkušenosti z elitní (psychické i fyzické) přípravy či národních i nadnárodních turnajů. Není však výjimkou, že po ukončení dospívání tito jedinci ukončí svojí sportovní kariéru před dovršením svého sportovního maxima. Což může být způsobeno zraněním, vyhořením či ztrátou dočasné biologické výhody a zjištěním, že pro dosažení průměrných výsledků musí vynaložit nadprůměrné úsilí, na které doposud nebyli zvyklí, což je pro ně značně demotivující. 

Proto pokud nemáte k dispozici výsledky věrohodných sportovních testů – které i tak nejsou vždy jednoznačné – doporučuji se více soustředit na přirozený, zdravý a všeobecný rozvoj jedince, tzv. dlouhodobý přístup, a specifickou sportovní přípravu nechat, až bude u jedince proces dospívání ukončen či se blíží jeho ukončení. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info