Neuroplasticita při motorickém učení

Se získáváním nových dovednosti se náš mozek mění. Dochází totiž k vytváření nových neuronů a také mezi starými a novými neurony vznikají nová spojení. Tento jev se nazývá neuroplasticita. Náš centrální nervový systém se tedy mění díky učení. Jak je to při učení se novým pohybovým dovednostem?

18. 2. 2022 Stanisław Henryk Czyż

Bez popisku

Neuroplasticita

Mozek je rovněž neuroplastický, když se učíme novým pohybovým dovednostem. Například když se učíme žonglovat nebo jezdit na skateboardu, šedá hmota našeho mozku se tak stává hustší, a to díky novým spojením mezi neurony. Neuroplasticita je pozorována nejen u mladých, ale i starších osob. Jednoduše řečeno – naučení se nové dovednosti náš mozek změní.

Učení za různých podmínek

Můžeme se učit v různých podmínkách. Můžeme například procvičovat pouze jednu variaci dovednosti: pouze výstřely na cíl jedné velikosti z jedné vzdálenosti. Můžeme si také procvičit mnoho různých variací dovednosti, např. střelbu na terč z různých vzdáleností na různě velké terče. Za předpokladu, že by byl objem cvičení v obou skupinách stejný, se lze ptát, jak tyto dva typy cvičení ovlivňují neuroaktivitu. Bude rozdíl ve struktuře mozku? Již existují behaviorální studie, které dokazují, že tyto odlišné typy cvičení prospívají učení jiným způsobem. Ovlivňují odlišné typy cvičení také náš mozek? Právě to chceme zjistit v našem výzkumu.

Pomocí magnetické rezonance (MRI) můžeme měřit, zda a jak tyto postupy změnily některé oblasti mozku. Rozdíl může být v tom, jak mozek funguje, např. které oblasti mozku se aktivují jako první, které později, které oblasti budou vzájemně propojeny atd. To lze otestovat elektroencefalografem (EEG).

Neuroplasticita v motorickém učení za různých podmínek

Účastníci našeho výzkumu budou procvičovat jednoduchý prstový úkol (index radial abduction) – zatlačit ukazováčkem na snímač různou silou. Účastník se naučí systém různých sil (např. 30%, 25%, 10%, své maximální síly). Někteří účastníci budou cvičit pouze jedno schéma, někteří jich naopak budou mít více. V obou skupinách však bude objem cvičení stejný. Změříme strukturální změny v jejich mozku před a po cvičení. Mezi skupinami pak budeme hledat rozdíly.

Věříme, že výsledky naší studie obohatí dosavadní poznání o fungování mozku.

Chcete se účastnit naší studie? Právě hledáme muže a ženy ve věku 20 až 35 let. Čeká vás nenáročný pohyb, a to mačkání tlačítka ukazováčkem různou silou, po dobu 3 týdnů každý pracovní den 30minutová návštěva v Univerzitním kampusu Brno-Bohunice, na začátku a na konci skenování mozku magnetickou rezonancí.

Zájemci a zájemkyně, pište na email sajdlova@fsps.muni.cz 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info