Předzápasová redukce tělesné hmotnosti u muaythai zápasnice

Výzkum na vlastní kůži – i tak by se dala popsat diplomová práce profesionální muaythai zápasnice Viktorie Bulínové, studentky magisterského programu Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie. Ve své studii se zaměřuje na předzápasové shazování hmotnosti v bojových sportech a zdravotní rizika s tím spojená.

3. 9. 2021 Viktorie Bulínová

Bez popisku

Mezi obvyklé předzápasové strategie v soutěžních úpolových sportech (např. box, judo, muaythai, MMA a další) patří redukce tělesné hmotnosti s cílem dosáhnout optimální hmotnosti v dané soutěžní kategorii. Během fáze redukce tělesné hmotnosti jsou zápasníci a zápasnice vystaveni zdravotním rizikům souvisejícím s restrikcí energetického příjmu. Dosavadní případové studie na toto téma se však soustředily zejména na mužskou populaci, která je v tomto směru o dost většími „držáky“ než ženy.  

V diplomové práci se zabývám vlivem předzápasové redukce tělesné hmotnosti na projevy syndromu relativní energetické nedostatečnosti ve sportu u profesionální muaythai zápasnice. Na svém vlastním těle zkoumám negativní vliv vysokého tréninkového zatížení v kombinaci s nízkým energetickým příjmem na ženský organismus. Očekáváním bylo například zhoršení výkonu, snížení tréninkové adaptace, menstruační a endokrinní dysfunkce. 

Výzkum probíhal na Fakultě sportovních studií MU a trval po dobu 7 týdnů, během kterých jsem absolvovala téměř na týdenní bázi vyšetření: kostní denzitometrii (DEXA) – zjištění hodnoty kostní hmoty, nepřímou kalorimetrii – měření klidového energetického metabolismu, bioelektrickou impedanční analýzu – množství svalové hmoty/tukové tkáně/tělesné vody, ruční dynamometrii – měření maximální izometrické kontrakce a test kritického výkonu na bicyklovém ergometru – zjištění výkonu. Dále probíhalo každý den měření aktivity autonomního nervového systému pomocí analýzy variability srdeční frekvence, ke zjištění stavu organismu. Absolvovala jsem 6 odběrů krve pro stanovení biochemických markerů (hladiny hormonů, vitaminů apod.). V neposlední řadě došlo k odběru 21 vzorků pro analýzu střevního mikrobiomu. A po celou dobu byly vedeny záznamy nutriční (energetický příjem), tréninkového energetického výdeje a habituální pohybové aktivity.   

Během měřeného období došlo k nasbírání poměrně velkého množství dat a jejich analýza ještě nějakou chvíli potrvá. Předběžné výsledky však poukazují například na zhoršení lipidového spektra, poklesu výkonnosti či zhoršení reakce organismu na tréninkové zatížení.

Diplomová práce nese název „Vliv předzápasové redukce tělesné hmotnosti na projevy syndromu relativní energetické nedostatečnosti u profesionální muaythai zápasnice – případová studie“. Vedoucím diplomové práce je doc. Michal Kumstát z Katedry podpory zdraví Fakulty sportovních studií MU, který k tématu doplňuje: “Syndrom relativní energetické nedostatečnosti ve sportu (RED-S) je závažným stavem komplexně ovlivňujícím nejen výkonové ukazatele, ale především zdraví sportovců. Příčinou rozvoje RED-S u sportovců je nízká energetická dostupnostV celosvětovém měřítku existuje o výskytu RED-S, navzdory progresivnímu výzkumu, dosud velmi málo dat. Tato případová studie je svým zaměřením a rozsahem získaných dat unikátní výzkumnou exkursí do jedinečného světa vrcholového sportu. Vážíme si proto faktu, že výzkum získal finanční dotaci od Grantové agentury Masarykovy univerzity GAMU na Podporvynikajících diplomových prací (projekt MUNI/C/0038/2021)”. 

Výzkum probíhá za podpory GAMU a ve spolupráci s Recetoxem. 

Reference: 

Mountjoy M, Sundgot-Borgen JK, Burke LM, et al. IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (RED-S): 2018 update. Br J Sports Med. 2018;52(11):687- 697. doi:10.1136/bjsports-2018-099193


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info